MENY

Åpent møte om verden i endring

Utenriksdepartementets Refleksserie inviterer til åpent møte på UiS den 7. januar hvor temaet er verden i endring og hva det betyr for norsk utenrikspolitikk. Statssekretær Raymond Johansen i UD holder presentasjonen "Norge i en ny tid".

Møtet finner sted i Kjølv Egelands hus, rom A-101, på universitetsområdet, fra klokken 17.00 til 19.00 mandag 7. januar.

Det er utenriksminister Jonas Gahr Støre som har igangsatt prosjektet ”Refleks – norske interesser i en globalisert verden ” og som inviterer til tenkning og debatt om innholdet i norsk utenrikspolitikk for en ny tid. Prosjektet skal munne ut i en stortingsmelding i 2008, og underveis i prosessen er det lagt opp til en rekke offentlige debatter med ulike deltakere: forskere, studenter og politikere.

På møtet inviteres du til å bli med i debatten om norske interesser i en globalisert verden. Møtet er åpent for alle. Påmelding bes likevel sendes til nho.rogaland@nho.no

Det åpne møtet inngår som en del av konferansen Internasjonale utfordringer for næringslivet som arrangeres ved Universitetet i Stavanger samme dag.

Statssekretær Raymond Johansen deltar også på den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen 2008, som finner sted i Tjodhallen på universitetsområdet mandag 7. januar. 

Se hele invitasjonen!

Les mer om Refleks-prosjektet!