MENY

Åpner for doktorgrader i offentlig sektor

Fra 2. juni kan offentlige virksomheter søke om støtte til at en ansatt kan gjennomføre doktorgradsprosjekt. – Dette åpner for spennende forskningssamarbeid mellom akademia og offentlig sektor, sier prosjektutvikler Lena Forgaard ved UiS.

Store samfunnsutfordringer krever at de offentlige oppgavene må løses og organiseres på nye og mer effektive måter. Forskningsrådet, som står bak initiativet, ser ordningen som et virkemiddel i så måte.

En Offentlig sektor ph.d er en treårig doktorgrad som stipendiaten tar i den offentlige virksomheten.

Møter sentrale utfordringer
Målet med ordningen er at virksomhetene kan møte sentrale utfordringer gjennom å utvikle ny kunnskap som er til nytte for offentlig sektor og brukerne av tjenestene. Ordningen er utformet etter samme modell som nærings ph.d-ordningen fra 2009. Universitetet i Stavanger (UiS) har pr. dags dato 10 nærings ph.d-er.

– Vi har gode erfaringer med nærings ph.d-ene og opplever at næringslivet får relevant og viktig kunnskap som skaper en merverdi i bedriftene. Offentlig sektor ph.d er en ypperlig mulighet for virksomheter i offentlig sektor til å skaffe seg viktig kunnskap og kompetanse innen virksomhetens ansvarsområde, sier Forgaard.

Definerer selv forskningen
I 2014 har Forskningsrådet midler til å finansiere 25 Offentlig sektor ph.d-er, og det er fra og med 2. juni mulig å søke.

– Offentlige virksomheter kan søke om støtte til at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad som er relevant for virksomhetens ansvarsområde. Det er viktig at arbeidet er i tråd med virksomhetens langsiktige kompetansebehov og overordnede forskning- og utviklingsarbeid (FoU), forteller Forgaard, som er kontaktperson for ordningen ved UiS.

– Ta kontakt
Aktuelle søkere er kommuner, statlige eller andre offentlige virksomheter som for eksempel NAV, fylkeskommuner eller helseforetak, under visse betingelser. Den offentlige virksomheten definerer rammene for forskningsprosjektet, men doktorgradsløpet må godkjennes og kvalitetssikres av den doktorgradsgivende institusjon, som for eksempel UiS, med de samme kvalitetskrav og retningslinjer som gjelder for alle doktorgrader.

– Vi anbefaler at interesserte virksomheter tar kontakt med universitetet i en tidlig fase, slik at våre fagmiljø kan bistå med å utvikle prosjektet og sikre den vitenskapelige kvaliteten, før en søker Forskningsrådet, sier Forgaard.

Akademia møter offentlig sektor
Fra politisk hold har det kommet signaler om at det er et behov for nye virkemidler rettet mot innovasjon i offentlig sektor, blant annet gjennom en ordning med Offentlig sektor ph.d. Virksomheter som inngår en avtale om Offentlig sektor ph.d, får et årlig tilskudd fra Forskningsrådet, som tilsvarer 50 prosent av stipendiatsatsen.

– Intensjonen er å koble den offentlige virksomhet med akademia og bidra til relevant forskning og innovasjon i offentlig sektor, sier Forgaard som oppfordrer virksomheter til å benytte seg av ordningen.

Ta kontakt med Lena Forgaard for å vite mer om ordningen.

Lena Forgaard er prosjektutvikler og ansvarlig for ordningen med Offentlig sektor ph.d ved UiS.

Prosjektutvikler Lena Forgaard er ansvarlig for ordningen med Offentlig sektor ph.d ved UiS. Foto: Maria Gilje Torheim