MENY

Åpner for mer makt til instituttene

Universitetet i Stavanger skal vurdere en mer desentralisert styringsmodell, med instituttstyrere på valg.

Det ble klart på universitetets styremøte i går kveld. Med åtte mot tre stemmer fikk rektor Aslaug Mikkelsen dermed gjennomslag for sitt valgløfte.
Styremedlemmene Gunnar Berge og Siri Kalvig la begge vekt på dette aspektet da de ga sine stemmer til Mikkelsens forslag om mer ansvar nedover i organisasjonen.

Vil stå fritt 
– Når rektor mener dette så sterkt, og har gått på valg på det, er det vanskelig for meg å gå mot forslaget, sa Kalvig. Berge ga uttrykk for det samme, men med ett forbehold.
– Man skal ha respekt for universitetsdemokratiet. Når noen er valgt på et program, kan heller ikke vi eksterne i styret se helt bort fra det. Jeg har ingen problemer med rektors forslag om en utredning, men understreker at jeg vil stå helt fritt når saken kommer tilbake, sa Berge.

Også Kalvig presiserte at hun ville stå fritt når saken kommer opp igjen.

- Ta ansvar
I et eget forslag til styret redegjorde Aslaug Mikkelsen for sitt syn. Hun vil gi ansatte og studenter mer reell innflytelse, samtidig som instituttene får mer ansvar. I forslaget skriver Mikkelsen at instituttene må settes i stand til ”å ta fullt ansvar for sin egen aktivitet – leve med begrensningene og høste frukter av ekstraordinær innsats og inntekter.”
Direktør Per Ramvi la imidlertid fram forslag om at dagens styringsmodell videreføres.
– Jeg mener det er feil tidspunkt å gjøre endringer på. Etter de langvarige strategiprosessene vi har vært gjennom, bør vi bruke ressursene på å implementere de tiltakene vi har vedtatt. Vi har ikke evaluert dagens ordning ennå, sa Ramvi.

Starter neste høst
Hans mening vant altså ikke fram. Det betyr at diskusjonen om å styrke instituttenes resultatansvar kan begynne i andre halvår 2009. Ifølge vedtaket starter også en debatt om etablering av fakultets- og instituttstyrer med budsjettansvar og valgte ledere.
Det ligger også i vedtaket at universitetet skal lage en plan for å gjennomføre denne diskusjonen i samråd med tjenesteorganisasjonene.