MENY

Åpning av Norsk hotellhøgskoles 100-årsjubileum

Tirsdag 10. januar 2012 starter Norsk hotellhøgskole sitt 100-årsjubileum i Ellen og Aksel Lunds hus på UiS. Fylkesordfører Janne Johnsen vil stå for den offisielle åpningen. I tillegg blir det blant annet hilsen fra ordføreren i Stavanger Christine Sagen Helgø og rektor Marit Boyesen.

Jubileumskick-off

Åpningsskuddet går tirsdag 10. januar kl.14:30 i Ellen og Aksel Lunds hus og markerer starten for jubileumsåret 2012. Nærmere 200 gjester, ansatte, studenter og alumner er påmeldt. I tillegg til hilsen fra fylkesordfører, ordfører og rektor vil det bli hilsen fra reiselivsbransjen, studentene og alumni. Stavanger Studentsangforening underholder.

Program:

 • «Fanfare, Romanse og Finale» av Phillip Sparke
 • Velkommen ved instituttleder Truls Engstrøm, Norsk Hotellhøgskole
 • Åpning ved fylkesordfører i Rogaland, Janne Johnsen
 • «Champagnegaloppen» fremført av Stavanger Studentsangforening
 • Hilsen fra ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø
 • Hilsen fra rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger
 • «Rum & Coca Cola» ved Stavanger Studentsangforening
 • Mat, drikke og mingling
 • Hilsen fra bransjen ved leder i NHO reiseliv, Aslak Dalehaug
 • Hilsen fra studentene ved leder i NHSU, Martin Eivik
 • Hilsen fra NHS Alumni og Frydenlunds Bryggeris Legat ved Hans Christian Bestum
 • Jubileumsåret i korte trekk ved Reidar J. Mykletun, Norsk Hotellhøgskole
 • ”Java Jive» ved Stavanger Studentsangforening

Se programmet for resten av jubileumsåret.

Historie

Siden 1912 har Norsk Hotellfagskole – nå Norsk Hotellhøgskole – bidratt til utvikling og vekst i norsk reiseliv. Dermed er den verdens nest eldste hotellhøgskole. Utviklingen har vært eventyrlig, fra det første kullet på 10 elever på et halvårskurs ved skolens oppstart i Bergen, til årskull på ca 170 studenter i dag. Det tilbys studieforløp frem til mastergrad i internasjonal reiselivsledelse og mulighet for doktorgrad i reiseliv. De første fire doktorene er allerede uteksaminert. Personlig utvikling og faglig kvalifisering innen serviceledelse, opplevelsesproduksjon, økonomi, vertskap og andre bransjespesifikke fag har alltid vært sentralt i skolens utdanning.

Skolen ble startet og drevet av reiselivsbransjene helt frem til 1970-tallet da den ble en statlig høgskole og senere en del av Høgskolen i Stavanger. Fra 2004 har skolen vært en unik del av Universitetet i Stavanger. I en viktig periode fra 1947 til 1982 var skolen lokalisert til Sola Strandhotell, og det er fremdeles tette bånd mellom de to. Skolen har nær kontakt med reiselivsbransjene blant annet gjennom sentral deltakelse i spesialistsentrene NCE Tourism og NCE Culinology. Også etter at staten overtok driften av Hotellhøgskolen har reiselivsbransjen gitt viktige økonomiske bidrag, spesielt til bygget skolen har i dag.

Norsk hotellhøgskole driver i dag forskning på høyt internasjonalt nivå og har en omfattende studentutveksling med universitet og høgskoler over hele verden. Dette som medlem av The Leading Hotel Schools of the World. Mange av skolens tidligere studenter har betrodde stillinger i hotell, restaurant- og reiselivsbransjen, og i andre bransjer der service og vertskap er vesentlig, både i inn og utland.