MENY

Åpning av nytt laboratoriebygg

Onsdag 27. august kl. 13 åpnes det nye laboratoriebygget på Universitetet i Stavanger. Da vil også navnet på bygget offentliggjøres.

Det nye laboratoriebygget ved Universitetet i Stavanger åpnes 27. august. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg. Det nye laboratoriebygget ved Universitetet i Stavanger åpnes 27. august. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg.

Etter mange års ventetid har Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet nå fått sitt eget flunkende nye laboratoriebygg.

Betonglaben, som den kalles på campus, huser en rekke undervisningslokaler, verksteder og laboratorier for Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, og Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Her er det blant annet betongpresse, asfaltlaboratorie, treverksted, ulike mikroskoplaboratorier og en stor tank som kan fylles med vann og annet søl. Her kan blant annet studentene teste sine ROV’er. Rommene er lyse og fine med et stort ventilasjonsanlegg for å holde luftkvaliteten god.

- Vi gleder oss til å ta imot studentene her, sier sjefingeniør John Charles Grønli ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.
Bygget vil huse både bachelor og masterstudenter, samt doktorgradsstipendiater og andre forskere.

-Vi ser fram til økt samarbeid med interne og eksterne fagmiljøer, sier Grønli.

Den offisielle åpningen av bygget skjer onsdag 27. august kl 13.
Da blir nybygget formelt overlevert fra administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg t til universitetsdirektør John B. Møst, ved Universitetet i Stavanger. I tillegg blir det musikalske innslag, hilsningtaler og nybyggets navn offentliggjøres.  

Det nye laboratoriebygget ved Universitetet i Stavanger åpnes 27. august. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg.

Det nye laboratoriebygget ved Universitetet i Stavanger åpnes 27. august. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg.