MENY

Apokalypse og verdens vakreste mysterium

Som en velkomst til de nye studentene ved Det humanistiske fakultet, arrangerte fakultetet en forskningskabaret med mørk sal, levende lys, servering ved små bord og spennende forskningsnummer om blant annet apokalypsefilmer og verdens vakreste mysterium.

Omtrent seksti nye studenter fikk en smakebit på hva de kan forvente seg når de nå som studenter kan gjøre dypdykk i fag og forskning på Det humanistiske fakultetet. Kabareten bestod av underholdende innslag fra forskere. Første nummer handlet om apokalypsefilmer.

Utforsking av frykt
Førsteamanuensis Janne Stigen Drangsholt har sett nærmere på fenomenet apokalyptisk film. Dette er en type film som er populær i Hollywood på grunn av de voldsomme spesialeffektene som kreves. Filmer som ”The Day After Tomorrow” og ”War of the Worlds” har gjerne fokus på en helt som skal redde verden fra undergang. Drangsholt viste til at det nå kommer en ny bølge med apokalyptiske filmer som fokuserer på hva som skjer etterpå en apokalypse har inntruffet. Et eksempel på en slik film er den kommende filmen ”2012”.

– Jeg mener disse filmene så å si utforsker frykten vår. Filmene appellerer til oss i dag nettopp fordi vi lever i en slags fryktkultur. Vi er redde, men har ikke noe helt konkret å være redd for. Filmene uforsker frykten som preger kulturen vår og fanger oss fordi de sier noe om hvem vi er og hva vi har angst for. De kan fungere som rensende i den forstand at de kan hjelpe oss å sette ord på hva vi opplever i den tiden vi lever i, sier Drangsholt.

Til høsten skal hun være dommer i NRKs Kvitt eller dobbelt for temaet vampyrer.

Verdens vakreste mysterium
På kornåkre rundt omkring i verden dukker det opp fra tid til annen over natten mønster på en åker. Mønstrene er stringent komponert, vakre og minner om gotiske kirkevinduer. De ses selvfølgelig best fra fly. Disse Kornsirklene oppstår om natta. Ingen ser dem som lager dem. Ingen tar æren for å ha laget dem. Religionsviter Anne Kalvig ved UiS ser på dette fenomenet som en type moderne spiritualitet. 

– Dette blir tolket av noen mennesker som budskap fra gudene. Andre tolker det som at det er romvesener som prøver å fortelle oss noe. Mens andre tror det er laget av noen skikkelige lurendreiere, forteller Kalvig til et lydhørt publikum.

Kalvig viste bilder av kornsirkler som er blitt laget nå i august på britiske kornåkre. Som religionsviter er hun nå i gang med å utforske hvilket forhold menneskene har til kornsirkler, som noen kaller verdens vakreste mysterium.

Andre forskere som stilte opp på den to timers lange kabareten var Arnvid Lillehammer som snakket om tatere, Ann Elisabeth Laksfoss formidlet noe om spansk innvandring til Mexico, Unni Puntervold Pereira hadde innlegg om flerspråklighet og Stephen Walton snakket om kjønn.