MENY

Arbeids-og inkluderingsministeren snakket om norsk suksessmodell

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen mener den norske samarbeidsmodellen er en suksesshistorie som har vært avgjørende for det norske samfunnets omstillingsevne.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen tok denne uken en kort pause fra et hektisk valgkampprogram for å delta på Stavangerkonferansen hvor  kunnskapens rolle for verdiskapning i fremtidens energisektor var hovedtema.

 - Dette er viktige tema og en viktig konferanse, sa ministeren innledningsvis.

Samarbeid gir utvikling
I sitt innlegg talte Hansen om den nordiske samarbeidsmodellen mellom næringsliv, myndigheter og kunnskapsbedrifter, og sammenhengen mellom vår norske samfunnsmodell, innovasjon og kunnskapsutvikling.

Noen av kjenntegnene ved den nordiske samarbeidsmodellen  er; utdanning, vitenskap, likhetstanken, sosial trygghet, innovasjonsevne og endringskompetanse.

Hansen trakk frem den norske oljehistorien og Statens pensjonsfond (oljefondet) som eksempler, og understreket at disse suksesshistoriene ikke hadde vært en realitet uten et tett samarbeid mellom forskning, myndighetene og næringen selv.

 - Næringen må ta sin del av ansvaret for den videre verdiskapningen, men vi som myndigheter erkjenner vår rolle i utdanning og videreutvikling av FOU-virksomhet, sa Hansen.

Ulike utfordringer
På konferansens andre dag fikk deltakerne utfordringer knyttet til verdiskapning innenfor olje-og energinæringen belyst fra ulike synspunkt. Vice president Arild Bøe i Epsis AS så på forskerrollen med bedriftlederens øyne, administrerende direktør Finn Bergesen i Næringslivets hovedorganisasjon holdt et engasjerende foredrag om samarbeid om kunnskapsutvikling og rektor Aslaug Mikkelsen ved UiS snakket om sin forskning knyttet til de samfunnsvitenskapelige sidene av olje-og gassutvikling i nordområdene.

Forskningsdirektør Bjørg Andresen ved Institutt for Energiteknikk og konstituert oljedirektør Bente Nyland i Oljedirektoratet tok et steg inn i fremtidens energibilde. Avslutningsvis diskuterte et panel med representanter fra alle partene hvordan kunnskap former fremtidens energibilde.