MENY

Årets feltsesong i gang- store forventninger til funn

I løpet av sommeren skal Arkeologisk museum, UiS foreta 14 undersøkelser fordelt på ulike steder i Rogaland, et antall som trolig er større enn noensinne. Denne uken starter feltsesongen på flere av dem, og forventningene til årets feltsesong er store.

Lokalpresse, lokalbefolkning og det arkeologiske fagmiljøet vil i sommer følge spent med på hvilke resultater de mange undersøkelsene som skal foretas i fylket vil vise. Særlig er fagansvarlige ved Am, arkeolog Olle Hemdorff full av forventning.

- Det er ikke småtteri vi forventer å finne, og spenningen blant feltarbeiderne er derfor stor. Det er blant annet en uhyre spennende utgravning ved Haugesund lufthavn på Karmøy, et område kalt Helganes. Her viste forundersøkelsene i fjor at det ligger noen fantastisk flotte og funnrike boplasser fra yngre steinalder.

Dessverre er det ikke mulig for publikum å besøke utgravningen da den ligger innenfor sikkerhtesområdet til flyplassen, sier Hemdorff som gjerne vil vise interessert befolkning hvordan feltarbeidet foregår. Helganes regnes som den faglig mest interessante undersøkelsen i år.


Syv utgravninger i Nord-fylket

I år er det hele syv utgravninger i Nord-fylket, fordelt på kommunene Karmøy, Vindafjord, Tysvær og Haugesund. Den nordligste undersøkelsen er på Skjoldavik hvor vi blant annet håper å finne gravanlegg fra yngre jernalder.

Tjentlandsmoen er også et spennende område hvor det har blitt registrert mange gravminner fra før. Her forventes det å dukke opp både spor av hus og graver fra eldre og yngre jernalder.

- Myklebust og Jåsund i Sola kommune er begge store og viktige utgravninger. Trolig finnes det her bosetningsspor fra tidligste bronsealder til yngre jernalder. Håper også at det kan dukke opp flere spennende graver som den fine grav fra tidlig vikingtid som dukket opp i fjor, sier Hemdorff engasjert. Den 21. juni vil det bli åpent for publikum på feltet enten på Myklebust, Jåsund eller på begge.

- Som rosinen i pølsen har vi Hove i Sandnes. I 2009 ble det undersøkt gårdsanlegg og grav fra folkevandringstid på nabogården Sørbø men i sommer er det selve "hove`t" som skal undersøkes. I hele landet utmerker Hov-gårdene seg med rike funn, og Hove på Sandnes er intet unntak sier Hemdorff - Selve gården er det stedet i Rogaland hvor det fram til i dag har blitt funnet mest gull, derfor er mine forventninger til denne undersøkelsen stor.

Ulidelig spennende sommer
- Det blir et svært høyt nivå og en veldig spennende sesong, oppsummerer den fagansvarlige. Både antall utgravninger og det vi forventer å finne tror jeg er større enn noen gang!
Om Olle Hemdorff tør å ta sommerferie og risikere å gå glipp av de store øyeblikkene, det gjenstår bare å se.