MENY

- Arkelogisk museum blir universitetsmuseum

Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) blir en del av UiS fra 1. januar 2009. Det fortalte Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland da hun talte ved semesteråpningen på UiS i dag.

De to institusjonene ba i juni Kunnskapsdepartementet og Kultur – og kirkedepartementet om å ta de nødvendige skritt for at museet blir en del av universitetet.
En sammenslåing vil bety en styrking av forskningen for begge parter og for regionen, ved at forskningsmiljøet blir større og mer slagkraftig, med muligheter for utvikling av tverrfaglige forskningstema.

- Dette gir store muligheter for begge parter. Jeg er glad for at AmS blir en del av UiS, noe som gir museet en akademisk tilknytning. For UiS’ forskere gir sammenslåingen tilgang til arkeologisk kompetanse på høyt nivå, sier Aasland.

- De gamle universitetene har lenge hatt universitetsmuseer. De nye opprettelesene har bakgrunn i Stortingsmelding 15 (2007-2008) Tingenes tale, forteller Aasland.

Kultur- og kirkedepartementet har de siste årene gjennomført en omfattende museumskonsolidering med tanke på å skape færre, men faglig sett mer solide institusjoner. I Stortingsmeldinga blir det pekt på at det i Stavanger allerede er satt i gang interessante prosesser knyttet til organisering, der både universitetstilknytinga og tilknytningen til Kultur- og kirkedepartementets nasjonale museumsnettverk sikres.

Mer informasjon:
Arkeologisk museum kan bli del av Universitetet i Stavanger (UiS Nettavis, 24.06.08)