MENY

Arkeolog Dagfinn Skre står for vårens første tirsdagsforedrag

Tirsdag starter det første av vårens åtte nye tirsdagsforedrag. Varierte og spennende tema skal formidles og drøftes, og ny kunnskap skal formidles til publikum. Arkeolog Dagfinn Skre er vår første foredragsholder.

Norge er antakelig det eneste landet i verden som har navnet etter en ferdselsrute , nemlig Nordvegen, seiligsleden langs kysten. Hvordan gikk det til, og hva forteller det om kongerikets tilblivelse, spør Skre under foredraget tirsdag.
 Denne historien der Avaldsnes har en sentral plass, starter i slutten av steinalderen og strekker seg fram til vikingtiden.

Dagfinn Skre (født i 1954 i Bergen) er en norsk arkeolog, siden 1974 bosatt i Oslo. Siden 1992 har Skre vært ansatt ved Universitetet i Oslo, fra 2001 som professor. Ved UiO arbeidet han først ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, fra 2010 ved Kulturhistorisk museum som samlingsansvarlig for jernalder og vikingtid.
Dagfinn Skre  var også sentral i utgravningen av Kaupang i Vestfold der flere vikingtidsbopolasser ble gravd fram. Denne undersøkelsen ble gjordt mellom 2000 og 2003.

I første halvdel av juni vil også Skre lede undersøkelsene av Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes.