MENY

Arkeologisk museum kan bli del av Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) og Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) ber Kunnskapsdepartementet og Kultur – og kirkedepartementet om å ta de nødvendige skritt for at museet blir en del av universitetet.

En sammenslåing vil bety en styrking av forskningen for begge parter og for regionen, ved at forskningsmiljøet blir større og mer slagkraftig, med muligheter for utvikling av tverrfaglige forskningstema.

AmS er en sentral formidlingsinstitusjon i regionen og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Denne kompetansen ønsker museet å sette inn i arbeidet med å være en formidlingsaktør for hele universitetet. Det jobbes også med å få planene om en utvidelse av museets formidlingsareal, med ca 4000 kvm realisert. UiS vil på sin side få et stort og veldrevet museum innenfor institusjonen, som vil berike de humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fagområdene og som kan være nyttig også for andre miljøer.

Har samarbeidet lenge
Stavanger-modellen kan sammenlignes med landets øvrige kulturhistoriske universitetsmuseer. Disse museene har en sentral rolle i den nasjonale satsingen på forsknings- og formidlingsvirksomhet, og AmS omtales i Stortingsmelding nr. 15 (2007-2008) Tingenes tale på lik linje med universitetsmuseene. Etter at planene om konsolidering av norske museer ble aktuelt i Stavanger, har det blitt bred enighet om at dette er den beste løsningen.

Arkeologisk museum i Stavanger har i mange år hatt en samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger, og både direktør Harald Jacobsen ved AmS og rektor Aslaug Mikkelsen ved UiS ser derfor mange muligheter ved en sammenslåing av de to institusjonene.

Styrker forskning og formidling
- Sammenslåing av UiS og AmS vil bidra til en styrking av forskning og formidling og vil bidra til økt samhandling mellom institusjonene. Som det nye og spennende universitet UiS er, ser vi også veldig frem mot å bli en del av miljøet på Ullandhaug, sier Jacobsen.

- Vi setter stor pris på å få et aktivt museumsmiljø som en del av UiS. Begge institusjonene er sterke innen historie, kunst og kultur, og med museets kompetanse innen formidling og dets sentrale lokalisering, vil universitetet få et nytt utstillingsvindu i sentrum, sier Mikkelsen.