MENY

Arkitekter på befaring på Am

Et tredvetalls personer møtte i dag opp på Arkeologisk museum for å ta bygningene nærmere i øyesyn i forbindelse med arkitektkonkurransen som nå er i gang.

- Dette er et veldig viktig prosjekt for museet, men også svært viktig for Stavangers befolkning, sa Knut Borgen fra Statsbygg da han i dag innledet befaringen på Arkeologisk museum.

De inviterte var i hovedsak representanter fra de seks arkitektkontorene som deltar i konkurransen, ledelsen ved museet, samt Statsbygg som eier huset. Direktør Arne Johan Nerøy på Am snakket også om museets behov og hvilke forventninger man har til det nye bygget.

Det må være pent
- Det er knyttet mange praktiske behov til nybygget, i forhold til å få den plassen vi trenger til utstillinger og ha egnede løsninger for å kunne ta imot utenlandske utstillinger. Men det er også svært viktig for oss at det nye bygget blir pent å se på og kjennes godt å være i, både for publikum og de ansatte, sa Nerøy.

Avdelingslederne for henholdsvis formidling og konservering, Einar Solheim Pedersen og Bitten Bakke, fortalte også arkitektene spesifikt hvorfor det er en ekstra utfordring å prosjektere et nybygg på et museum, og at dette stiller ekstra strenge krav til bygget.
 

Utfordrende prosjekt
Som følge av strenge reguleringsplaner i området og et begrenset budsjett, var det flere av arkitektene som lurte på om det fantes muligheter til utvidelse mer enn det som er oppgitt. Men til dette svarte Borgen at grensene som er satt, og at det nye bygget ikke skal omfatte eksisterende bygninger, så langt det går an bør overholdes.
Dagens befaring ble en interessant og oppklarende del av et prosjekt som det knyttes stor interesse og mange forventninger til.