MENY

Arktiske omstillingsproblemer

Hans-Jørgen Wallin Weihe delte betraktninger rundt Arktis i Åpent filosofisk forum på Cardinal pub i går.

På møtet, sble arrangert i samarbeid med Forskningsdagene.

Tema for Weihes foredrag var omstillingsproblemer i tradisjonelle arktiske kulturer på bakgrunn av kulturelle, økonomiske og miljømessige forandringer. Foredraget tok utgangspunkt i forhold i det nordlige Kanada (Nunavut) og Grønland. Weihe har blant annet besøkt det sibirske ngansan-folket og inuitt-områder, men også samiske områder.

- Disse områdene preges stadig mer av en ny type økonomi, nytt kommunikasjonsmønster, og natur- og miljømessige forandringer. Issmelting er en ting, men et annet nytt problem er tungmetaller som fraktes gjennom luften og fører til kreft. Kostholdsmessige endringer har gitt samfunnene livsstilssykdommer, som diabetes, fedmeproblemer og hjerte- og karsykdommer, sa Weihe.

Eksistensiell krise
- Også menneskesamfunnene er forandret. En ny organisering av livet og forståelsen av virkeligheten har brakt Arktis inn i en eksistensiell krise.

Weihe legger stor vekt på samtaler med menneskene han møter, og han delte mange historier fra sine reiser som setter vår egen tilværelse i perspektiv.

- Et viktig spørsmål er hvordan disse samfunnene forstår sin egen virkelighet. Jeg er også opptatt av verdisynet deres og hvordan verdiene leves ut i praksis. De preges stadig mer av Vestens materialistiske livssyn, som er basert på kristendom og at mennesket setter seg selv utenfor naturen. Hittil har det ikke vært vanlig å skille mellom natur og menneske, sa Weihe.