MENY

Arne Johan Nærøy ansatt som museumsdirektør

Styret ved Universitetet i Stavanger har i dag enstemmig vedtatt å ansette Arne Johan Nærøy i åremålsstilling som museumsdirektør ved Arkeologisk museum for en periode på fire år fra 1.12.2010.

Arne Johan Nærøy er utdannet Cand. phil. i arkeologi fra 1987 med støttefagene grunnfag i sosialantroplogi, geologi og mellomfag i arkeologi ved Universitetet i Bergen, hvor han avla Dr. art grad i 1999 med avhandling ”Stone Age Living Spaces in Western Norway”.

Nærøy har vært ansatt som avdelingsleder ved Arkeologisk museum siden 2000. Fra 1. mars 2010 har han vært vikar i stillingen som museumsdirektør.

Les også: Arne Johan Nærøy konstituert museumsdirektør