MENY

Arne Johan Nærøy konstituert museumsdirektør

Styret ved Universitetet i Stavanger konstituerer Arne Johan Nærøy som museumsdirektør ved Arkeologisk museum fra 1. mars.

Museumsdirektør Harald Jacobsen slutter i stillingen ved Arkeologisk museum 1. mars 2010, og tiltrer som administrerende direktør ved Hedmark fylkesmuseum 1. april. Styret ved Universitetet i Stavanger benyttet anledningen til takke Harald Jacobsen for godt samarbeid, og da spesielt i forbindelse med Arkeologisk museums fusjonsprosess med Universitetet. 

Arne Johan Nærøy tiltrer i stillingen som konstituert museumsdirektør 1. mars. Nærøy er gift og har ett barn og er bosatt på Randaberg. Han er utdannet Cand. phil. i arkeologi fra 1987 med støttefagene grunnfag i sosialantroplogi, geologi og mellomfag i arkeologi ved Universitetet i Bergen, hvor han avla Dr. art grad i 1999 med avhandling ”Stone Age Living Spaces in Western Norway”.

Nærøy har vært ansatt som avdelingsleder ved Arkeologisk museum siden 2000. Arbeidsoppgavene som avdelingsleder for avdeling fornminnevern knyttes i tillegg til deltakelse i museets ledergruppe, til ledelse av museets arkeologiske og naturvitenskapelige oppdragsvirksomhet samt museets oppgave som rådgiver og saksbehandler for Riksantikvaren.
Nærøy har vært fast stedfortreder for direktøren ved museet i alle saker og han er svært godt orientert om museets totale virksomhet.