MENY

Arne Rettedal i vitenskapelig komite i SESAM

Førsteamanuensis Arne Rettedal, Institutt for data- og elektroteknikk, er oppnevnt i den vitenskapelige komiteen for årets SESAM-konferanse 18.- 20. juni 2007 i København. Rettedal er en av grunnleggerne av SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine).

Society in Europe for Simulation Applied to Medicine ble etablert i 1994 i København av det medisinske simuleringsmiljøet i København, Basel, Leiden og Stavanger.

- Det var de miljøene i Europa som på den tiden utviklet avanserte simulatorer til bruk i anestesiopplæring og trening, sier Arne Rettedal.

- Nå er organisasjonen relativt stor, fagfeltet tatt i betraktning og ikke utelukkende begrenset til Europa, sier Arne Rettedal. - Mange av medlemmene kommer fra de medisinske simuleringssentrene som etter hvert etableres, og simulering anvendes som metode i stadig flere medisinske spesialiteter. Det legges etter hvert ned betydelig forskningsaktivitet i fagfeltet, og den årlige konferansen er sentral for publisering og bygging av faglige nettverk.