MENY

Årskonferanse for SAMRISK

Årskonferansen for forskningsprogrammet Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) arrangeres 14. og 15. oktober ved Universitetet i Stavanger. På programmet står blant annet diskusjoner rundt risiko, infrastruktur og klima, sikkerhetsforskning og strategier for å forebygge terrorisme.

For seks av prosjektene i SAMRISK vil det komme kommentarer fra brukerinteresser, blant annet fra to kommuner og fra Justisdepartementet. Tidligere oljedirektør og tidligere statsråd Gunnar Berge er blant dem som vil kommentere og delta i diskusjonen.

Dekan Marit Boyesen ved Samfunnsvitenskaplig fakultet, som selv sitter i programstyret for Forskningsrådets nye program om Transportsikkerhet (TRANSIKK), vil åpne konferansen.

Temaene som skal drøftes er risikobegrepet og risikovurderinger, risiko, infrastruktur og klima, sikkerhetsforskning ved Universitetet i Stavanger, personvern og sikkerhet, læring og ulykker, nasjonale og internasjonale perspektiver, forsikring og usikkerhet og strategier for forebygging av terrorisme.

Flere pågående og nye EU-prosjekter under "Security Programme" vil bli presentert. Blant disse er det flere som tar opp forholdet mellom personvern og sikkerhet.

Konferansen holdes i Arne Rettedals hus (AR V101) ved Universitetet i Stavanger. Konferansen er åpen for alle interesserte. Deltakerne må registere seg.

Påmeldingsfrist er 1. oktober. Meld deg på her!

Les mer om konferansen og programmet på Forskningsrådets nettsider!