MENY

Aslaug Mikkelsen blir ny rektor ved UiS

Professor Aslaug Mikkelsen vant valget med 65,4 prosent av stemmene og vil sammen med førsteamanuensis Egil Gabrielsen som prorektor, utgjøre det nye rektoratet ved UiS fra 1. august 2007.

– Dette er en seier for akademia og det faglige ansvaret. Valgresultatet gir et godt grunnlag for å utvikle en konkurransedyktig demokratisk ledelsesmodell som vi tror vil være en styrke for Universitetet i Stavanger. Vi vil takke alle som har støttet oss i valgkampen og i valget. De siste ukene har vist at vi har mange aktive ansatte som brenner for sitt UiS, sier Aslaug Mikkelsen.

Aslaug Mikkelsen takker motkandidatene, Helge Ole Bergesen og Elaine Munthe og alle andre som har vist engasjement i forbindelse med valget.

– Nå skal vi alle arbeide sammen for å styrke UiS og universitetets bidrag til samfunnet, sier den nye rektoren ved UiS.

Aslaug Mikkelsen er professor i endringsledelse ved UiS. Hun har magistergrad i sosiologi fra UiO og en dr. philos grad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiB. Tidligere har hun vært rektor og leder på kurs- og videreutdanningsavdelingen på Sosialhøgskolen i Stavanger, organisasjonssjef i Rogalandsbanken, førstekonsulent i Høgskolestyret, Fylkestrygdedirektør og forskningsleder på RF-Rogalandsforskning UiS.

Tabell:

Mikkelsen/Gabrielsen fikk 65,4 prosent av stemmene
Bergesen/Munthe fikk 34,1 prosent av stemmene

Her er stemmefordelingen sortert for vitenskapelige ansatte, teknisk-administrativt ansatte og studenter ved UiS:

Vekt (%) Bergesen/
Munthe
Mikkelsen/
Gabrielsen
Blanke Totalt
Vitenskapelige  60 %
125 338 3 467
Tekn/adm 15% 88 122 0 210
Studenter 25% 181 207 1 389
Sum 395 667 4 1066
Resultat etter vekting i % 34,1 65,4 0,4