MENY

Atle Sjølyst-Kverneland disputerer

Atle Sjølyst-Kverneland disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 16. januar med avhandlingen ”Utfelling i Al-Zn-Mg legeringer - strukturanalyse ved bruk av elektronmikroskopi og synkrotronstråling.”

Disputasen finner sted fredag 16. januar kl. 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør. Prøveforelesning skjer kl 10.00 samme sted. Oppgitt emne for prøveforelesningen: Positronannihilasjonsspektroskopi. Metoder og anvendelser innen materialvitenskap.

Om avhandlingen

Hydro Automotive a.s på Raufoss produserer støtfangere til europeiske bilmerker av

aluminiumslegeringer som inneholder sink, magnesium og zirkonium. Flytestyrken til disse legeringene er høyere enn for vanlig konstruksjonsstål. Forutsetningen for denne høye flytestyrken er at det dannes nanometerstore partikler i materialet (matriks). Partiklene har annen kjemi og atomær oppbygging enn ren aluminium. Kjemi, atomær oppbygging og dannelsesmekanismen for partiklene i dette legeringssystemet er ikke kjent.

Hovedformålet med studiet har vært å bestemme den atomære oppbygging til disse presipitatene og ut i fra dette foreslå kjemi og dannelsesmekanismer. Data for strukturbestemmelsen har vært samlet med to enkrystall diffraksjonsteknikker, henholdsvis elektronstråling og røntgenstråling

Ingen av teknikkene har tidligere vært brukt til å bestemme hvordan atomene er stablet i nanometerstore partikler som ligger inne i matriks.

Metode under utvikling

Elektrondiffraksjon med presesjon (elektronstrålen tiltes og roteres) er en metode under utvikling, og sammenlikning med tilsvarende data fra røntgendiffraksjon er derfor av interesse. Grunntrekkene i de samlede datasettene, elektron eller røntgendiffraksjon, er de samme. Dette viser at de dynamiske vekselvirkningene, som ofte er et stort problem innen elektrondiffraksjon, reduseres betraktelig ved hjelp av presesjonsteknikken.

Arbeidet gir ikke en entydig konklusjon for den atomære oppbygning til presipitatene. To modeller med mulige dannelsesmekanismer fra fast løsning til presipitat er foreslått ut fra diffraksjonsdataene.

Større forståelse for atomær oppbygning, kjemi og dannelsesmekanisme for herdende

partikler er av både teknologisk og akademisk stor interesse. Grunnen er at det kan føre til bedre fremstilling og foredlingsprosesser for aluminium legert med sink og magnesium spesielt, og for herdende systemer generelt.

Atle Sjølyst-Kverneland fra Kvernaland, er utdannet sivilingeniør i offshore materialteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved Høgskolen i Stavanger i 2000. Han er nå ansatt som Engineering Manager ved TyphoniX AS, Bryne.

Bedømmelseskomitéen har bestått av: 1. Professor Maria Knutson Wedel, Chalmers, Sverige.

2. Senior forsker Sigmund J. Andersen, Sintef, 3. Professor Torfinn Havn, Universitetet i Stavanger (administrator).

Hovedveileder: Professor Vidar Hansen, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,, Universitetet i Stavanger.

Medveileder: Professor Per Skjerpe, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, UiS, førsteamanuensis Helge Bøvik Larsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS.

Leder av disputasen: Instituttleder Ole Andreas Songe-Møller, Institutt for konstruksjonsteknikk

og materialteknologi. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.