MENY

Atomulykker og terror

Risiko i forbindelse med atomenergi og atomavfall er tema for Samfunnssikkerhetskonferansen 2012 som går av stabelen ved UiS torsdag 5. januar. På konferansen deltar blant annet miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, Bellona og Statens Strålevern.

Hendelsene i Fukushima i Japan og brannen på den russiske atomubåten utenfor Murmansk har aktualisert utfordringene knyttet til bruk av atomenergi. Til tross for at Norge ikke har egne atomkraftverk er landet sårbart for svikt i anlegg hos nabolandene. Også transport av radioaktivt avfall og atomdrevne fartøy langs kysten byr på sikkerhetsmessige utfordringer.

Noen spørsmål som skal drøftes på konferansen er; Hvor farlig er radioaktiv stråling? Hvordan kan vi håndtere en ulykke som rammer Norge? Hvilke informasjonsutfordringer har vi ved en slik ”usynlig fare”?

Også terroren som rammet landet den 22. juli vil bli diskutert på konferansen, som arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland politidistrikt, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Universitetet i Stavanger.

Les mer på www.uis.no/sikkerhet