MENY

Åtte forskere. Fire minutter. Én vinner.

Er vi mennesker mer i slektskap med planter enn vi skulle tro? Kan man lære gangetabellen gjennom en operaoppsetting? Fins det en grense for hvor tett vi kan bo? Torsdag 17. september kl. 18.30 på Folken: Forsker grand prix – en konkurranse i forskningsformidling.

Åtte deltakere på Forsker grand prix 2015 er Thomas Arnesen fra HSH, Delphine Crappe fra UiS, Kari Einarsen fra UiS, Valeri Aristide Razafimanantsoa fra UiS, Signe Egenberg fra UiS og SUS, Huyen Vu fra UiS, Lene Bjørnø fra UiS og Oded Ben-Horin fra HSH. DELTAKERNE: De åtte deltakerne på Forsker grand prix 2015 er Thomas Arnesen fra HSH, Delphine Crappe fra UiS, Kari Einarsen fra UiS, Valeri Aristide Razafimanantsoa fra UiS, Signe Egenberg fra UiS og SUS, Huyen Vu fra UiS, Lene Bjørnø fra UiS og Oded Ben-Horin fra HSH.

Åtte doktorgradskandidater fra Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) skal presentere sin forskning foran et dommerpanel og en fullsatt Folken-sal torsdag 17. september. De skal konkurrere om å bli den beste forskningsformidleren i regionen – deretter nasjonen.

Det er publikum som stemmer fram den de synes er den beste formidleren. Vinneren går videre til den nasjonale finalen i Trondheim 26. september. Blir det en fra UiS, SUS eller HSH? 

Ut av kontoret, opp på scenen
Det går an å forske på alt. Denne kvelden får du en smakebit på noe av forskningen som foregår på UiS, SUS og HSH.

Forskerne som stiller opp på Forsker grand prix, har kommet halvveis i doktorgradsløpet. De har gjort mye arbeid på laben, deltatt på seminarer og konferanser, de har reist en del og de har alle hatt lange dager på kontoret. Nå skal de forlate kontorene sine for å møte et allment publikum for første gang.

Programverten Hilde Zahl leder oss gjennom denne festkvelden på Folken.

Stem fram den beste
På fire minutter skal ph.d.-kandidatene begeistre publikum og få dem til å stemme på seg. Publikum i salen gir poeng ved å trykke på mentometerknapper.

Kandidatene skal også overbevise tre fagdommere – en fra akademia, en fra journalistikken og en fra scenekunstfeltet. De skal gi sine kommentarer underveis. Det blir ris og ros, latter og kanskje noen tårer.

Når poengsummen fra publikum og dommere er lagt sammen, går fire kandidater videre til en finale hvor de får seks minutter på seg til å fordype sin presentasjon. Publikum trykker på mentometerknappene, dommerne avsier sin dom, én vinner kåres. Vinneren og den nestbeste får reise til den nasjonale finalen i Trondheim. 

Hvem konkurrerer? 
Signe Egenberg fra Institutt for helsefag ved UiS og SUS er først ut denne kvelden med presentasjonen «Hjelp! Det blør!». Hennes forskning går ut på å måle om simuleringstrening på store blødninger etter fødsel vil gi mindre blødning.

Ikke like dramatisk kanskje, men uhyre interessant: Spørsmålet om mennesker og planter har et immunsystem som ligner hverandre er kanskje noe du ikke til daglig tenker over; det gjør Delphine Crappe ved Institutt for matematikk og naturvitskap ved UiS. Hun skal forklare oss hva som er likt og ulikt mellom oss og plantene og hvorfor det er så viktig å finne ut av nettopp dette.

Fra avdeling for lærerutdanning og kulturfag ved Høgskolen Stord/Haugesund og UiB har vi med oss Oded Ben-Horin. Han skal presentere en helt ny pedagogisk oppfinnelse når det gjelder å undervise i matte og naturvitenskap. At det har noe med opera å gjøre indikerer at han har noe nytt på gang.

Tetthet og internett
Videre denne kvelden får publikum møte Lene Bjørnø ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS. Hun forsker på vår egen by, Stavanger. Hun skal forklare oss hva som skjer når internasjonale urbane visjoner skal finne sin plass i boligområdene som domineres av eneboliger og rekkehus. Hva skjer for eksempel med trivselen når tettheten øker?

Femte person ut er Huyen Vu fra Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS. Hun forsker på et helt nytt redskap som kan hjelpe til liv nyfødte barn som ikke puster. Hun ser på hvordan helsepersonell langt fra velutstyrte sykehus kan ta i bruk dette apparatet.

Fra Handelshøgskolen ved UiS kommer Kari Einarsen for å fortelle oss om hva som skal til for at organisasjoner skal blir gode på å forebygge og håndtere mobbing. 

Valeri Aristide Razafimanantsoa fra Institutt for matematikk og naturvitskap ved UiS mener at vann er viktigst av alt. Blant annet er det viktig å omskape avfallsvann til rent vann. Det skal han fortelle om på Folken.

Sist ut med et veldig spennende tema, er Thomas Arnesen fra avdeling for lærerutdanning og kulturfag ved HSH og UiO. Han forsker på hva internett-bruk i skolen gjør med elevene våre. Ikke bare i Norge, men også i Sverige og Finland. Et hovedspørsmål for ham er hvordan internettbruken påvirker selvdisiplinen til elevene.

Hvem av disse vinner, en fra HSH, SUS eller UiS? Du kan være med og bestemme hvem som går videre til den nasjonale finalen. Velkommen til Folken torsdag 17. september kl. 18.30. 

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen