MENY

Åtte nye NTVA-medlemmer

Seks UiS-tilsatte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og to IRIS-tilsatte er blitt nye medlemmer i NTVA (Norges Tekniske Vitenskapsakademi).

De nye medlemmene er:

Ove T. Gudmestad: Rådgiver i Statoil og Professor II ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, og NTNU.

Sven Ole Aase: Professor og Instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk.

Frank Asche: Prodekan og professor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Per Arne Bjørkum: Dekan, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Reidar B Bratvold: Professor ved Institutt for petroleumsteknologi.

Aly Anis Hamouda: Professor ved Institutt for petroleumsteknologi.

Sigmund Stokka: Forskningsdirektør ved IRIS.

George A. Virnovsky: Sjefsforsker ved IRIS.

NTVA er en uavhengig og ideell organisasjon med ca 420 medlemmer rekruttert fra akademiske institusjoner og fra næringslivet. Som medlemmer opptas personer som har gjort en selvstendig vitenskapelig innsats på teknisk eller tilgrensende område, eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap. Antall norske medlemmer er begrenset til 250 under 65 år.

NTVA har som formål å fremme fremragende forskning, utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk næringsliv.