MENY

Audun Lysbakken foreleser om systemkritikk og regjeringsmakt

Torsdag 25. oktober gjester Audun Lysbakken UiS med den åpne forelesningen "Å vere systemkritisk parti i regjering".

SV var det første systemkritiske partiet som var med i regjering i Skandinavia i nyere tid.

Systemkritiske parti ønsker på den ene siden å forandre grunnleggende trekk ved samfunnet; på den andre siden er det å være i regjering å befeste og bygge opp om det eksisterende systemet.

Dilemmaer
Dette kan skape dilemmaer. På hvilken måte lar ambisjonen om å vere systemkritisk seg forene med regjeringsdeltakelse?

SV-leder Audun Lysbakken var Barne- og likestillingsminister fra 2009 til 2012 da han trakk seg etter påstander om brudd med habilitetsreglene.

Han var nestleder i SV fra 2006 til 2012; fra 2012 er han leder i SV. Lysbakken er kjent for å tilhøre den radikale fløyen av partiet.

Politisk interesserte
Temaet er aktuelt for alle som er interessert i politikk, og er særlig rettet for statsviterstudentene og studentene i emnet makt og politikk. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Forelesningen starter kl 11.15 i rom 201, D-bygget, Kjølv Egelands hus.