MENY

Aven publiserte mest i 2007

Professor Terje Aven topper for andre år på rad listen over antall vitenskapelige publikasjoner ved Universitetet i Stavanger. UiS setter i år ny rekord med en liten oppgang fra i fjor, ifølge de foreløpige tallene.

Professor Terje Aven ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, forklarer den store vitenskapelige produksjonen med et sterkt faglig og vitenskapelig engasjement og driv, bygget på mange års knallhard jobbing. Han viser også til et stort faglig nettverk og mange doktorgradsstudenter som skaper aktivitet i fagmiljøet.

- Jeg er opptatt av å bygge et skikkelig fundament for faget risikostyring og risikoanalyse. Utfordringene er mange, for dette er et relativt ungt fag i rask utvikling, understreker Aven.

Samarbeid
- Vi samarbeider tett med næringsliv, industri og myndigheter, og dette gir grunnlag for mye spennende forskningsarbeid. Forskningsfeltet vårt er forankret i verden vi lever i, poengterer Aven.

Aven publiserer i mange internasjonale tidsskrifter, men anser Reliability Engineering & Systems Safety å være den mest sentrale journalen for fagområdet. Han er også aktiv i forhold til bokutgivelser, og har de siste årene gitt ut flere bøker på Universitetsforlaget, Springer og Wiley. Flere bøker er også underveis.

Publiseringspoengene beregnes ut fra nivå på vitenskapelige publikasjoner som innrapporteres i forskningsdatabasen ForskDok. Publiseringspoengene er med på å danne grunnlaget for den statlige tildelingen til UiS i neste års statsbudsjett.

UiS har totalt en oppgang i publiseringen på 1,7 poeng, fra 323 poeng i 2006 til 324,7 poeng i 2007. Fra 2005 til 2006 hadde UiS en økning på hele 40 prosent.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) publiserte 91,2 poeng i 2007, mot 79,1 poeng året før. Det humanistiske fakultet (HF) publiserte 83,2 poeng (83,4 poeng i 2006), mens Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) publiserte 150,3 poeng (159,2 i 2006).

  UiS totalt TN HF SV
2007 324,7 150,3 83,2 91,2
2006 323 159,2 83,4 79,1

Fem på topp - publiseringspoeng per vitenskapelige årsverk for hvert institutt/senter:

1.
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (TN) 1,51
2.
Institutt for petroleumsteknologi (TN ) 1,21
3.
Institutt for data- og elektroteknikk (TN) 0,93
4.
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag 0,86
5.
Institutt for matematikk og naturvitenskap (TN) 0,81

Forskere med flest publiseringspoeng ved UiS:

1. Professor Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (TN), 15,77 poeng
2. Professor Kjell Hausken, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (SV), 10,39 poeng
3. Professor Inge Særheim, Institutt for kultur- og språkvitenskap (HF), 7 poeng
4. Professor Hans-Olav Enger, Institutt for kultur- og språkvitenskap (HF), 6,7 poeng
5. Førsteamanuensis Reggie Davidrajuh, Institutt for data- og elektroteknikk (TN),  5,9 poeng
6. Førsteamanuensis Roger Lockertsen, Institutt for kultur- og språkvitenskap (HF), 5,7 poeng
7. Professor Petter Osmundsen, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (TN) 5,56 poeng
8.* Universitetslektor Heidi Omdal, Senter for atferdsforskning (HF), 5 poeng
8.* Førsteamanuensis Heming Gujord, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (HF) 5 poeng
9. Professor Frank Asche, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (TN), 4,96 poeng
10. Professor Jan-Erik Vinnem, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (TN) 4,94 poeng
11. Professor Simon Geir Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap (TN) 4,91 poeng
12. Post.dok. Jodi Maple, Institutt for matematikk og naturvitenskap (TN) 4,58 poeng

(*delt plassering)

Viktig for rekruttering

Professor Kjell Hausken står som nummer to på listen, mot en femteplass året før.

- Jeg er veldig fokusert på å publisere artikler og bygge nettverk med internasjonale medforfattere. De gode resultatene viser at vi leverer noe som markedet vil ha, sier Hausken, og legger til at også konferansebidrag og antologier inngår i tallene.

Hausken sier videre at å maksimere antall poeng ikke nødvendigvis er den beste langsiktige strategi for en forskerkarriere, men at økt aktivitet er viktig for UiS’ suksess innen internasjonale rangeringslister, som igjen er viktig for å rekruttere de beste studentene. 

Viktig jobb

Rektor Aslaug Mikkelsen sier at mange enkeltforskere gjør en viktig jobb.

- Alle fakultetene ser ut til å ha store lokomotiver som publiserer mye. Rollemodeller er viktig, og jeg håper at våre mentorprogrammer og programområder kan bidra til overføring av kunnskaper på tvers av fag, og at dette gir økt forskningsaktivitet. Frigjøring av tid til forskning er dessuten et overordnet strategisk mål, sier hun.

To av tolv enkeltforskere på listen, Heidi Omdal (Senter for atferdsforskning) og Jodi Maple (Institutt for matematikk og naturvitenskap) er kvinner. Mikkelsen tror at den høye andelen kvinner på doktorgradsstudentene på over 50 prosent kombinert med kvinneinitierte prosjekter vil jevne ut forskjellen mellom kjønnene.