MENY

Aven skal lede verdens største risikoorganisasjon

Professor Terje Aven er valgt til leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjon innen risikofaget.

Terje Aven I desember tar professor Terje Aven over som leder for Society for Risk Analysis (SRA), verdens største og ledende organisasjonen innen risikofaget.

SRA dekker områdene risikoanalyse, risikokarakterisering, risikokommunikasjon, risikoopplevelse og risikostyring, og organisasjonen har flere tusen medlemmer over hele verden. Hovedsetet og de fleste medlemmene er i USA.

Brenner for risikofaget

Terje Avens visjon er at risikofaget blir fullt ut anerkjent som selvstendig disiplin, samt blir et fag på skoler og universiteter rundt om i verden. Han viser til at vi i Norge er kommet langt med egne professorater og studier på universitetsnivå, mens situasjonen i andre land, som USA, er annerledes.

– Risiko finnes ikke som eget fag, men er knyttet til andre fag, blant annet ingeniørfag, sosiologi og psykologi. Dette må vi gjøre noe med, sier Aven.

Han understreker at et løft for risikofaget er viktig for rekrutteringen av unge talenter, utviklingen av faget og for å kunne få økonomisk støtte til utviklingsprosjekter. Han jobber langsiktig for å løfte faget.

– Gjennombruddet kommer, men det kan ta tid. Faget må også styrkes vitenskapelig, sier han.

Aven er en av de ledende forskerne i verden på risikofeltet. Forskningen hans når mange, og artiklene hans er blant de mest nedlastede i flere tidsskrifter. I tillegg bruker han videoer for å formidle resultater fra forskningen. 

Avens tanker om risiko sprer seg raskt og påvirker i stor grad hvordan faget utvikler seg. Det handler om grunnleggende forståelse av risiko, hvordan vi kan og bør forholde oss til risiko og hvordan vi skal informere og kommunisere om risiko for å ta riktige valg.

– For å forstå risiko må vi i større grad enn tidligere tenke kunnskap, styrken på denne kunnskapen og at det faktisk kan skje overraskelser  i forhold til  denne kunnskapen. Kunnskap er noens begrunnede oppfatninger, de kan faktisk være feil, sier han.

Gjør UiS kjent i USA

Aven er professor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS, hvor han underviser og veileder studenter innen risikofaget.  Han har i mange år vært aktiv i SRA, og har tidligere vært styremedlem i tre år.

– Det har blitt mange turer til USA i disse årene. Både UiS-kollegaer og doktorgradsstipendiater har vært med for å holde foredrag, og UiS blir godt lagt merke til, sier han.

Arrangerer konferanse

Aven tar over som leder for SRA i desember. Før det leder han planleggingen og gjennomføringen av den store SRA-konferansen i Arlington, Virginia, USA i desember.

I tillegg er han leder for European Safety and Reliability Association (ESRA). Det har han vært i over to år. Før det var han nestleder i fire år. ESRA er den største foreningen innen området sikkerhet og risiko i Europa, det er også deltakelse fra flere ikke-Europeiske land-

– ESRA har en mer teknisk profil enn SRA, men også i ESRA er det fagfolk med samfunnsvitenskapelig bakgrunn som deltar, forklarer han.

Les intervju med Terje Aven på hjemmesiden til SRA

Tekst: Karoline Reilstad