MENY

Avklaring i sak om professor-meldinger

UiS har behandlet saken om en professor som sendte personlige meldinger til unge kvinner.

Etter at saken ble kjent gjennom mediene i sommer, har den blitt grundig behandlet internt på UiS. Det er viktig for universitetet å ta alle klager som kommer alvorlig, og behandle dem i tråd med lovverket og regler for korrekt saksbehandling.

Dette er en personalsak, som innebærer at det meste av sakens opplysninger er omfattet av taushetsplikt. UiS kan imidlertid opplyse at saken har fått en avklaring, som blant annet innebærer at professoren ikke skal undervise eller veilede studenter i studieåret 2017-2018. 

Utkastet til den ansattes arbeidsplan er blitt gjengitt i media, etter at NRK ble innvilget delvis innsyn i saken av det statlige organet Felles klagenemnd. I utkastet går det fram at professoren kan måtte påregne å undervise mer enn normalt neste studieår. UiS gjør oppmerksom på at dette ikke står i den endelige arbeidsplanen.

Universitetet i Stavanger ønsker ikke å gi flere kommentarer om det som fortsatt er en personalsak.