MENY

Avskjed av professor

På bakgrunn av flere henvendelser bekrefter Universitetet i Stavanger i Stavanger at styrets ansettelsesutvalg 24. november har truffet vedtak om å avskjedige professor Nils Rune Langeland.

Vedtaket var mot én stemme (ansattrepresentanten).

Etter statsansatteloven § 26 kan avskjed gis dersom den statsansatte:

a) har vist grov uforstand i tjenesten

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Styrets ansettelsesutvalg har funnet at vilkårene for avskjed av professoren er tilstede (jf punkt b, c og d), og har truffet vedtak på bakgrunn av dette. Avskjedsvedtaket kan i medhold av statsansatteloven § 33 påklages til Kunnskapsdepartementet, og saken behandles derfor som en pågående personalsak.

Arbeidsgiver vil derfor ikke kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden nærmere nå.

(Artikkel først publisert 24.11.2017)