MENY

Avspark for nytt dramaprosjekt

I dag er det avspark for prosjektet DRAKREEST - Drama, kreativitet og estetiske læringsprosesser på UiS. Femti lærere fra fem skoler i Sandnes og Stavanger deltar.

De vil sammen med prosjektleder Aud Berggraf Sæbø og hennes kollega Karin B. Bjerkestrand, utforske hvordan de kan integrere drama i den faglige undervisningen for å skape en lærerik undervisnings- og læringsprosess.

Ensidig undervisning
Prosjektets bakgrunn er de utfordringene skoleforskningen viser at lærerne møter i dagens klasserom. Disse utfordringene er blant annet knyttet til kvaliteten i de faglige prosessene fordi undervisningen er for ensidig og har liten variasjon i læringsformene.

- Elevene sier de trives sosialt, men kjeder seg faglig på grunn av mangel på engasjerende og motiverende undervisnings- og læringsformer, sier Sæbø og fortsetter:

- De skolene og lærerne som har meldt sin interesse for forskningssamarbeidet, er i gang med prosjekter relatert til kreative læringsstrategier og Howard Gardner sitt flersidige intelligensbegrepet, og de ønsker å videreutvikle denne kompetansen.

Forbedring av kvaliteten
Ifølge Sæbø vil lærerne og forskerne samarbeide i aksjonsprosjektet for å finne ut hvordan drama og andre kreative estetiske læringsstrategier kan hjelpe lærerne til å forbedre kvaliteten i undervisnings- og læreprosessen, og dermed også forbedre elevenes sosiale og faglige læringsutbytte.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Stavanger. Det inngår i Kunnskapsdepartementets satsing for å bidra til kunnskapsutvikling i grunnopplæring og lærerutdanning og til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk, og er den del av NFR programmet PraksisFoU.

- Vi gleder oss alle å komme i gang med dette to-årige samarbeidet for å skape en bedre skole, konstaterer Sæbø.