MENY

Avtale med Arkeologisk museum

Universitetet i Stavanger og Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) tegnet i går en samarbeidsavtale om utdanning, forskning, utvikling, bevaring og formidling.

Formålet med avtalen er å utvikle et forpliktende samarbeid på ulike områder der likheter og forskjeller blir utnyttet til felles beste og hvor komplementaritet og spesialiteter ved begge institusjoner legges til grunn for samarbeidet.

Avtalen skal medvirke til at de samarbeidende institusjonene skal styrke utdanning, forskning, utviklingssamarbeid, bevaring og formidling innenfor aktuelle fagområder i et tverrvitenskapelig perspektiv.

Den skal bidra til å skape et bredt forskningsmiljø av høy internasjonal standard der forskningsformidling gjennom nye arenaer og nye metoder vektlegges.

Avtalen er en videreføring av tidligere samarbeid vedrørende undervisning og forskning.

Universitetsmuseum
UiS og AmS ligger under ulike departementer, henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet.
Avtalen forutsetter at begge institusjonene opprettholdes som egne juridiske enheter med separat økonomisk styring.

For Arkeologisk museum i Stavanger innebærer avtalen at institusjonen kan titulere seg som Universitetsmuseet i Stavanger.

Les mer om Arkeologisk museum i Stavanger