MENY

Barnehagekonferansen 2008

Barnehagekonferansen 2008 vert arrangert 28. mai på UiS. Dette er ein fagleg møtestad for barnehagefolk, der utviklingstrekk og utfordringar for barnehagane vert presentert og drøfta.

Tittel på årets konferanse er "Kviskre til ein stein". Barnehagekonferansen 2008 ønskjer å utfordre, undre, filosofere, engasjere og motivere rundt spørsmål som:

• kunst og kultur? Ja takk!
• kva for kunst og kultur vil du ha i barnehagen din?
• kva tyding har kunst og kultur i barnehagen?
• kva er det kulturelle uttrykksregisteret til barn?
• korleis kan vi utvikle og stimulere kunst og kulturopplevingar til barn?

Til å utfordre oss på desse spørsmåla har vi mellom anna med oss ein biletkunstnar, ein fi losof, ein lege, to fotballspelarar, ein kunstpedagog, tre høgskulelektorar, ein førskolelærar og ein vernepleiar.

NB! Ta med deg ein stein!

For påmelding og meir informasjon, sjå nettsidene til Fylkesmannen i Rogaland

Påmeldingsfrist: 18. mai

Klikk her for program