MENY

Barnehagekonferansen 3. mai 2012

Torsdag 3. mai er alle interesserte velkomne til Universitetet i Stavanger og barnehagekonferansen 2012. Hovedtemaet for årets konferanse er «Pedagogisk ledelse eller sunn fornuft?»

På konferansen vil Turi Pålerud snakke om førskolelæreren i den nye barnehagen. Pålerud er førskolelærer og fagpedagog med mange års erfaring fra arbeid i barnehage, i førskolelærernes fagforening og i førskolelærerutdanningen.

Pålerud har også bidratt til ulike bøker om barnehage og førskolelærerarbeid. Nå er hun politisk rådgiver for ledelsen i Utdanningsforbundet.

Kunnskapsformer
Ranveig Lorentzen skal snakke om kunnskapsformer i pedagogisk ledelse. Lorentzen har erfaring fra barnehage som førskolelærer og styrer. Hun underviser i dag i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole og veileder studenter i tilknytning til praksis.

Lorentzen er delprosjektleder i Sør- Trøndelag for prosjektet/tiltaket «Veiledning av nyutdannede førskolelærere» og er fagansvarlig for Mentorutdanningen – veiledning av nyutdannede førskolelærere. Hun har jobbet med skikkethetsvurdering i førskole-lærerutdanningen og er opptatt av hvordan ulike former for kunnskap bidrar til profesjonsidentitet.

Usynlige pedagoger?
Den danske sosiologen Esther Nørregård-Nielsen kommer for å snakke om pedagogenes rolle i barnehagene. Nørregård-Nielsen har skrevet en doktoravhandling med tittel «Pædagoger i skyggen». 

Hun bruker begrepet «I skyggen» fordi pedagogenes arbeid ikke alltid ses av andre, selv om arbeidet deres er viktig både for barns utvikling og for samfunnet.

Betegnelsen ”I skyggen” viser også til at pedagogene ikke altid selv vedkjenner seg hva de kan og dermed ikke utnytter sitt eget vekstpotentiale. På konferansen vil  Esther Nørregård-Nielsen i tillegg trekke inn andre undersøkelser som fokuserer på pedagogene i barnehagen og deres rolle mellom politikere, foreldre, barn og kolleger. 

Konkurransefortrinn
Psykolog Øivind Bjørnson, som er spesialist i arbeids- og organisasjons-psykologi, vil ta for seg pedagogisk ledelse som konkurransefortrinn.

Målgruppen for konferansen er alle som jobber i og med barnehage.

Tid: Torsdag 3.mai 2012 Kl. 09.00 -15.30
Sted: Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus, rom G-001.
Pris: Kr. 500,- Enkel lunsj er inkludert. Kursavgiften blir fakturert etter konferansen.

Bindande påmelding på Fylkesmannen sine nettsider innen 20. april.

Last ned program for konferansen (pdf, 1MB).