MENY

Bedre helsetjenester i Europa

Bedre kvalitet på helsetjenester i Europa og økt sikkerhet på sykehusene. Det er målet med EU-prosjektet QUASER, hvor UiS-professor Karina Aase er med.

Quality and safety in European Union hospitals, QUASER, er et forskningsprosjekt som er satt i gang av EU. I prosjektet skal Aase og hennes kollegaer forske på hva sykehusene selv kan gjøre for å bli bedre, og hva myndighetene må gjøre for å sikre at dette skjer.

Universitetet i Stavanger er en av seks partnere i prosjektet. Andre land som deltar, er Portugal, England, Sverige og Nederland.

QUASER har et budsjett på om lag 30 millioner euro. Forskergruppen ved UiS har et budsjett på nærmere 4,4 millioner norske kroner.

Verktøy og rammeverk
– I prosjektet skal vi finne svar på hva som er status når det gjelder kvalitets- og sikkerhetsarbeidet ved norske sykehus. Deretter skal vi finne fram til en felles guide, altså gode eksempler å følge, som sykehusene kan bruke for å bedre sitt eget sikkerhetsarbeid, forteller Karina Aase ved institutt for helsefag ved UiS.

– Vi skal også lage et rammeverk til hjelp for de myndighetene som skal vurdere sikkerheten og kvaliteten ved sykehusene, sier hun.

Forskning i dybden
To sykehus i Norge skal under lupen. Hvilke det er, er ikke bestemt ennå, men valget kommer til å skje i tråd med strenge EU-krav til representativitet. Forskningsmodellen er lik for de fem landene, så utvalget totalt blir 10 sykehus i Europa.

I prosjektet skal det forskes på tre nivåer: helsevesenet som system, de enkelte sykehusene og de enkelte kliniske teamene på sykehusene.

Forskerne skal konsentrere seg om områdene klinisk effektivitet, pasientsikkerhet og opplevelsen til pasientene.