MENY

Bedre testsystemer for roboter

Nye matematiske modeller kan gi oss bedre og billigere robotsystemer. Det viser avhandlingen til nærings-phd Morten Mossige fra ABB.

Morten Mossige, nærings-phd fra ABB Morten Mossige, nærings-phd fra ABB, disputerer om robotteknologi.

Mossige forsvarer sin doktorgrad ved UiS den 26. august. Avhandlingen dreier seg om testing av robotsystemer.

Gode matematiske modeller for testing av robotinstallasjoner er kritisk fordi det er svært dyrt å rette opp feil som oppstår ute i felt. Intensjonen med doktorgraden var å utvikle metoder som gir raskere og bedre testing av robotsystemer til industrien.

Med bedre programvare for testing kan robotprodusentene levere et bedre produkt til kundene sine. Doktorgradsavhandlingen demonstrerer at modellene vil kunne redusere utviklingskostnadene og øke kvaliteten på robotsystemet, samtidig som det kan gi økt «oppetid» for robotene.

Oppdager designfeil
Forskningen i doktorgraden til Morten Mossige har vært todelt. Del 1 hatt som målsetting å utvikle automatiske testmetoder for robotsystemer.

Den automatiske testingen kan oppdage designfeil ved utvikling og modifikasjon av styringsløsninger til roboter, som enten tar veldig lang tid eller er umulige å oppdage ved manuell testing.

Helautomatisk
Del 2 av doktorgraden har hatt som formål å utvikle modeller for å generere kjøreplaner (såkalt scheduling) av en serie tester, som beregner hvilken rekkefølge tester skal kjøres i og på hvilken datamaskin testen skal utføres på.

I tillegg tar den hensyn til at noen tester ikke kan kjøres samtidig, selv om de blir kjørt på forskjellige maskiner.

Felles for begge modellene er at de er basert på såkalt Constraint Programming, at de er konstruerte for å kjøre helautomatisk på en testserver (Continuous Integration) og at de tar hensyn til hvor mye tid som skal brukes for å finne en god løsning.

Første nærings-ph.d.
Som veiledere har Mossige hatt med seg Jan Christian Kerlefsen, leder ved ABBs robotvirksomhet på Bryne, Dr. Arnaud Godtlieb fra Simula Research Laboratory og professor Hein Meling fra Universitetet i Stavanger.

I arbeidet med doktorgraden har Mossige jobbet tre dager i måneden ved Simula Research Laboratory på Fornebu, som er et verdensledende forskningsmiljø innen testing av programvare.

Morten Mossiges Nærings-ph.d. er den aller første i ABB i Norge. Nærings-ph.d. er et konsept startet og støttet av Norges forskningsråd, som skal bidra til at Norge får et mer kunnskapsbasert næringsliv.

Om kandidaten
Morten Mossige er fra Nærbø på Jæren. Han har en stilling som principal engineer ved robotvirksomheten til ABB på Bryne, hvor han har jobbet siden 1997.

Avdelingen spesialiserer seg på utvikling av lakkeringsroboter og systemer. Mossige har i tillegg en stilling som universitetslektor II ved Universitetet i Stavanger.

Han er utdannet høyskoleingeniør i teleteknikk (1995) og sivilingeniør innen kybernetikk (2005) fra Universitetet i Stavanger.

Forskningsartikkelen Using CP (Constraint Programming) in automatic test generation for ABB Robotics Paint Control System, som Mossige har skrevet i forbindelse med doktorgraden, ble kåret til Best Application Paper på CP 2014, en anerkjent internasjonal konferanse.

I sitt doktorgradsarbeid har han vært tilknyttet programmet Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk. Faglig veiledning har han fått fra Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.