MENY

Bedre tilbud til toppidrettsstudenter

Samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen Sørvest vil gjøre det lettere å kombinere studier og toppidrett.

  • Team UiS_idrett_8922_30_08_19.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Toppidrettsstudenter! Fra venstre: Håkon Sundøen Brørby (skøyter), Mathea Selebø (motocross), Mathias Hove Johansen (friidrett) og Lars-Henrik Hygen (håndball).
  • Team UiS_8920_30_08_19.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    UiS og samarbeidspartnere lanserer et nettverk som skal legge bedre til rette for studenter som også er toppidrettsutøvere. Fra venstre: Håkon Sundøen Brørby (øk/adm. - skøyter), Sigurd Støren (St. Svithun), Mathea Selebø (sykepleie - motocross), Arne Storhaug (SiS), Mathias Hove Johansen (fjernsyn og multimedia - friidrett), Ingrid Stokkeland (UiS), Anne Østbø (Olympiatoppen) og Lars-Henrik Hygen (øk/adm - håndball).

Det er ikke lett å studere samtidig som du skal konkurrere på internasjonalt toppnivå i din valgte idrett. Trening og samlinger tar mye tid og viktige konkurranser kan kollidere med eksamen, praksis eller obligatorisk undervisning.

Studenter som driver idrett på høyt nivå kan imidlertid søke Olympiatoppen om å få status som toppidrettsutøver. De som får innvilget slik status, vil gjennom avtalen med UiS få særskilt oppfølging og tilrettelegging av studiene.

Les mer om tilrettelegging for toppidrettsutøvere for UiS-studenter på våre studentsider

Bedre tilrettelegging

Olympiatoppen Sørvest (OLTsv) og UiS har allerede en samarbeidsavtale, men nå trappes denne opp ved å etablere et nytt nettverk kalt Team UiS.

Nettverket skal forbedre tilbudet toppidrettsstudenter betraktelig, og bidra til at Stavanger blir en mer attraktiv universitetsby for toppidrettsutøvere.

Selv om UiS ikke har mulighet til å gi fritak fra obligatoriske aktiviteter, kan det gjøres tilpasninger som løser tidskabalen. Det setter toppidrettsstudentene pris på.

- Viktig med tilpasning

– Det er viktig at vi kan få tilpasset eksamener, for eksempel. Man må jo ta reiser som er planlagt. Så dette virker veldig bra, sier Håkon Sundøen Brørby. Han er skøyteløper og del av Team Sørmarka som satser mot OL i 2022, samtidig som han tar bachelor i økonomi og administrasjon ved UiS.

De fire studentene vi møter er opptatt av å kunne ha en utdanning i bunn og ikke måtte «begynne forfra» den dagen idrettskarrieren er over.

– Jeg vil jo gjerne ut i arbeidslivet med en gang jeg er ferdig med håndballen, sier Lars- Henrik Hygen, som i likhet med Håkon studerer økonomi.

31 topputøvere ved UiS

Det siste året har antall toppidrettsstudenter ved UiS mangedoblet seg, fra en bare håndfull til de 31 som er med i dag. Dette skyldes sannsynligvis at administrasjonen ved UiS har gjort tilbudet mer kjent blant studentene.

Studentene representerer stor bredde av idretter, fra fotball til seiling. De tar også vidt forskjellige studier, fra videoproduksjon til ingeniør og sykepleie.

Faglig og sosialt

Team UiS vil blant annet tilby et utvidet støtteapparat og arrangere faglige og sosiale samlinger. Utøvere fra ulike grener skal få komme sammen, dele erfaringer og få faglige innspill på trening, kosthold og annet. De vil også få oppfølging av OLTsv idrettsmedisinske team og fysiologiske testlab, med mer.

– Det sosiale aspektet er viktig, ettersom det er lett å «falle utenfor» på studiet når man er så mye borte, sier Ingrid Stokkeland, koordinator for samarbeidet på universitetet.

Team UiS vil også bruke toppidrettsstudentene som ressurspersoner overfor andre studenter ved UiS. 

Fornøyd med samarbeidet

Samarbeidspartnerne er glade for den nye avtalen.

– Det er veldig spennende å ha et samarbeid med UiS, slik at unge talenter kan fortsette med idretten sin uten å måtte forlate byen, sier Sigurd Støren ved St. Svithun videregående, som har status som universitetsskole.

Elever fra alle videregående skoler kan søke Olympiatoppen om toppidrettsstatus.

– Vi er helt avhengige av at både videregående skoler og universitetet informere om muligheten for å kombinere toppidrett og skole for at utøverne skal ha det godt og ikke bare leve i en «idrettsboble», sier Anne Østbø Frafjord i Olympiatoppen Sørvest.

Trygghet og mestring

Hun er klar på at når universitetet tilrettelegger, får alle toppidrettsutøvere mulighet til å utvikle seg på en arena utenfor idretten. Det gir trygghet og mestringsfølelse hvis resultatene i idretten uteblir, og gode jobbmuligheter etter endt idrettskarriere.

–  Vi jobber for at utøverne går ut begge veier, blir eksempelvis VM-medaljør og olympisk mester eller jakter gode prestasjoner utenfor idretten. Og uansett om de lykkes med det ene eller det andre har de skaffet seg nyttig erfaring når det gjelder strukturert og hardt arbeid samt tverrfaglig samarbeid som de kan dra nytte av senere i livet, sier Østbø Frafjord.

Tekst og foto: Leiv Gunnar Lie