MENY

Begeistret over satsing på sikkerhet

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) besøkte 23. april Universitetet i Stavanger. Hun var svært begeistret for samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i møte med fagmiljøet innenfor samfunnssikkerhet ved UiS. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i møte med fagmiljøet innenfor samfunnssikkerhet ved UiS.

Statsråden var så fornøyd med presentasjonene fra samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS at hun rett og slett fikk lyst å komme tilbake på skolebenken. 

– Jeg tuller ikke når jeg sier at jeg vil komme tilbake, dette var utrolig spennende, sa hun da møtet gikk mot slutten. 

Størst på samfunnssikkerhet

UiS kan skilte med å ha det største fagmiljøet på samfunnssikkerhet i Norge, trolig også i hele verden, bygget opp over en periode på mer enn tjue år, i tett samarbeid med eksterne aktører.  

Under besøket ved UiS fikk Tybring-Gjedde presentert fagmiljøet og studieprogrammene ved UiS, i tillegg til flere ulike utfordringer vi står overfor relatert til samfunnssikkerhet. Blant temaene som ble diskutert var utvikling av risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, samt dagens utdanningstilbud, dagens forskning og kompetanse, ved professor Terje Aven

– Norge har en unik kompetanse, utdanning og forskning innenfor risiko, sikkerhet og samfunnssikkerhet, sa Aven. 

Han la vekt på hvordan risiko- og sikkerhetsfaget har vokst frem de siste årene, mye takket være tett samarbeid med industri og andre eksterne aktører. 

Professor Odd Einar Olsen presenterte aktuelle problemstillinger i dagens og fremtidens samfunn, deriblant sammenhengen mellom klimaendringer og samfunnssikkerhet og hvilken rolle digitalisering spiller i fagfeltet.   

Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke snakket om befolkningen som beredskapsressurs, Beredskapsrådet og beredskap i Arktis. 

Det siste innlegget ble holdt av instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi, Tom Ryen. Han snakket om datasikkerhet som del av samfunnssikkerhet. Nytt for høstens studieprogram er at alle ingeniørstudenter ved UiS må ta del i en obligatorisk modul i IKT-sikkerhet. 

– Dette er veldig bra! Slik skulle det vært over alt, utbrøt en entusiastisk Tybring-Gjedde. 

Nyttig møte

– Dette har vært et utrolig nyttig møte. Selv for meg selv, som har jobbet med sikkerhet lenge, er det vanskelig å holde seg oppdatert på feltet. Det er så mye som skjer hele tiden, og da er det spesielt viktig med påfyll, sa samfunnssikkerhetsministeren. 

Med sin lange tradisjon som Norges oljeby, er Stavanger i en særstilling når det gjelder beredskap. Universitetet i Stavanger huser mye av den fremste akademiske kompetansen i dette feltet, og statsråden ønsket derfor å komme til Stavanger for å lære av og diskutere med noen av de fremste og mest kunnskapsrike innenfor samfunnssikkerhet. 


Tekst og foto: Mari Løvås