MENY

Ben Pink Dandelion foreleser ved UiS

Ben Pink Dandelion er en av de fremste kveker-forskerne i England. Onsdag 23. april holder han to forelesninger i Hulda Garborgs hus.

Ben Pink Dandelion er Honorary Reader ved University of Birmingham og leder for Centre for Postgraduate Quaker Studies ved Woodbrooke Quaker Study Centre utenfor Birmingham. Han vil holde to forelesninger:

Kl. 11.00–12.00 i Hulda Garborgs hus, O-140
How Liberal Religious Groups can counter Secularisation Theory

Kl. 15.00–16.30 i Hulda Garborgs hus, R 3 (Personalrommet 3 etasje) i Forum for religion og etikk i samarbeid med Forum for migrasjon og interkulturelle relasjoner, om Migration, the countering of secularisation, and the reframing of public religion: a British case study

Dandelion vil i begge forelesningene ta opp sekulariseringsproblematikken, i den første spørsmålet om betydningen av liberale religiøse grupper som en motvekt mot sekulariseringen, i den andre ser han på migrasjonens rolle når det gjelder styrking av tradisjonell religion og en fornying av den offentlige diskursen om religion.

Ben Pink Dandelion er en av de fremste kveker-forskerne England i dag. Han har nylig gitt ut Introduction to Quakerism på Cambridge University Press og The Quakers – a very short introduction på Oxford University press.