MENY

Ber næringslivet om hjelp til fornybar forskningstrøkk

Én million kroner fra næringslivet vil utløse fire millioner i støtte fra Forskningsrådet. Leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS, Siri Kalvig, ber næringslivet gripe mulighetene til fornybar-satsing sammen med forskningsmiljøene.

Næringsforeningens ressursgruppe for fornybar energi. Næringsforeningens ressursgruppe for fornybar energi møttes på UiS 1. juni. Gruppa jobber for at regionen skal hente ut mest mulig av det raskt voksende verdiskapingspotensialet som ligger i både energiøkonomisering og investeringer i ny, fornybar energi.

På et møte i Næringsforeningens ressursgruppe for fornybar energi 1. juni presenterte Siri Kalvig forskningsnettverket og understreket viktigheten av at næringslivet bidrar inn mot forskningsmiljøene for å få til større forskningsaktiviteter innen fornybar sektoren finansiert av Norges Forskningsråd og og EUs forskningssatsning Horisont 2020.

170 millioner til miljøvennlig energi

Til høsten er det søknadsfrist for flere store forskningsprogrammer, blant annet EnergiX-programmetHer er det utlyst 170 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet som fremmer miljøvennlig energi.

– I mange av forskningsprogrammene som det går an å søke på, forventer Forskningsrådet at næringslivet bidrar med en viss prosent av totalbudsjettet. Det er næringslivet som må søke og inkludere forskningsmiljøene på denne utlysningen. 

– Det finnes også 120–190 millioner som settes av til såkalte kompetanseprosjekter i næringslivet. Da kan forskningsinstitusjonene søke, men her må næringslivet bidra med minst 20 prosent finansiering, forklarer Siri Kalvig.  

Altså vil én million kroner fra næringslivet kunne utløse fire millioner i støtte fra Forskningsrådet.

– Dette er en mulighet regionen ikke må la gå fra seg, sier Kalvig, som håper næringslivet vil støtte opp om forskning på fornybar og at enkelte bedrifter kan se seg tjent med at det blir forsket på et bestemt felt. 

Vil skape dialog 

Siri Kalvig ble på dette juni-møtet valgt inn som medlem i fornybar-gruppen i Næringsforeningen. 

– Dette er jeg glad for. Næringsforeningen i Stavanger-regionen er en svært viktig arena for å bidra til en sunn verdiskapning i regionen. Energi og kompetanse er ett av de strategiske områdene som Næringsforeningen har valgt å satse på fram til 2020. Jeg håper å være med å bidra til å få en god dialog mellom forskningsmiljøene og næringslivet, sier Kalvig. 

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi vil sammen med Næringsforeningens ressursgruppe for fornybar energi vurdere tiltak for å fasilitere dialogen mellom forskningsmiljøene og næringslivet.

Næringsforeningens ressursgruppe for fornybar energi består av:

Rune Hersvik – Norsk Vindenergi

Jane Nilsen Aalhus – Stavanger kommune

Arne Olsen – Polybo

Mette Kristine Kanestrøm – Lyse

Brage W. Johansen – Zaptec

Lin Giske Andersen – Journalist

Oluf Langhelle – UiS

Frank Emil Moen – Dalane vgs

Jan Helge Strømnes – SMI Miljø

Bjørn Bekken – Statoil

Ingvild Meland – ONS

Erik Ålgård – Ålgård Auto

Frode Berge – Næringsforeningen

Siri Kalvig – Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS


Tekst: Karen Anne Okstad
(Artikkelen ble først publisert 23.06.16)