MENY

Bernt S. Aadnøy i Brasil

Professor Bernt S. Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi er i Rio de Janeiro for tiden. Aadnøy er invitert av det brasilianske petroleumsinstitutt (Instituto Brasileiro de Petroleo e Gas) og skal forelese på et seminar om Moderen Well Design.

Det er en metodetilnærming til brønndesign som UiS har utviklet siden 90-tallet.

- Vi har satt de geologiske og de ingeniørmessige aspektene inn i en felles logisk sammenheng, og dette har ført til en forbedret designmetodikk, sier Bernt S. Aadnøy.

Professor Aadnøy har tidligere holdt seminarer om dette tema i USA, Canada, Holland, England, Indonesia, Thailand og Araberstatene.