MENY

Bernt S. Aadnøy invitert til Peru

Professor Bernt S. Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi ved UiS er invitert av statsoljeselskapet PetroPeru for å holde et fem dagers seminar.

Seminaret finner sted i Lima fra 29. september.

- Jeg skal forelese om Modern Well Design, en metodetilnærming til brønndesign som er utviklet siden 90-tallet, sier Bernt S. Aadnøy. Vi har satt de geologiske og de ingeniørmessige aspektene inn i en felles logisk sammenheng, og dette har ført til en forbedret designmetodikk.

- Målgruppen for seminaret er ingeniører og geologer i PetroPeru, sier Aadnøy.

Aadnøy har tidligere forelest på tilsvarende seminarer i USA, Canada, Holland, England, Indonesia, Thailand, Brasil og de arabiske statene.

- Dette er oppdrag som representerer en anerkjennelse av petroleumsmiljøet på UiS, sier Bernt S. Aadnøy som holder foredragene på engelsk med oversettelse til spansk.