MENY

Besøk fra University of Dar Es Salaam Business School i Tanzania

Handelshøgskolen ved UiS var i uke 49 vertskap for representanter fra Universitetet i Dar Es Salaam og Statoil i Tanzania.

Besøket var et ledd i samarbeidsavtalen mellom University of Dar Es Saalam Business School (UDBS), University of Stavanger Business School og Statoil Tanzania. Samarbeidet innebærer kompetanseheving av personell og etablering av studieprogrammet Master of Finance & Accounting in Oil & Gas ved UDBS.

Styringsgruppen for samarbeidsprosjektet holdt sitt andre møte i forbindelse med besøket. Det ble også holdt dialogmøter om videre undervisning og forskning med ulike faggrupper. Møtet i styringsgruppen viste at samarbeidet så langt er svært vellykket. Alle parter gleder seg over gode tilbakemeldinger fra studenter, fagstab og næringsinteressene som er involverte.

Masterprogrammet Finance & Accounting in Oil & Gas ved UDBS har hatt en suksessfull oppstart. Gjennom 2016 har syv forelesere fra HHUiS vært involvert i undervisningen av til sammen åtte kurs under det nye programmet. «Å bidra til etablering og utvikling av et mastergradsprogram i Tanzania er virkelig en meningsfull oppgave», sier professor Klaus Mohn, som har vært fire ganger i Dar es Salaam i år for å forelese.

Det første kullet på 40 studenter har nå gjennomført kursdelen av programmet, og står klar til å gå løs på masteroppgaven. Forelesere ved HHUiS vil og bli engasjert som veiledere for noen av disse studentene. I november startet i overkant av 40 nye studenter på studiet. Med en gradvis tilbaketrekking fra HHUiS sin side er planen at programmet skal seile videre på UDBS sin kjøl senest fra 2019. Avtalen med University of Dar es Salaam Business School kombinerer utdanning og utvikling til nytte og glede for alle parter i samarbeidet.

 

Representanter fra Universitetet i Dar Es Salam og Handelshøgskolen ved UiS