MENY

Best av teknologifakultetene

Ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet forskes det som aldri før. Ingen teknologifakultet i landet publiserte mer per vitenskapelig ansatt i 2017.

Frise med bilder av forskning.

I forrige uke offentliggjorde Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 2017-tallene som viser forskning ved de ulike institusjonene. Totalt har Universitet i Stavanger en framgang i forskningspoeng på 26,8 prosent fra 2016 til 2017. Det er størst prosentvise økning av alle landets universiteter.

Målrettet arbeid

Også når man regner ut forskningspoeng per vitenskapelig ansatt, såkalt UFF-stillinger, er 2017-resultatene gledelig lesning. UiS totalt går fram (fra 0,94 poeng i 2016 til 1,15 poeng i 2017).

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet notere seg med 2,11 poeng (i 2016 var tallet 1,48 poeng). Det er det ingen andre fakultet innen teknologifagene ved de andre universitetene som matcher.

–  Først og fremst har vi veldig mange gode forskere som er glade i faget sitt og liker å formidle det. Alle institutt bidrar samtidig og instituttlederne våre har arbeidet målrettet med oppfølging av våre vitenskapelig ansatte, sier dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Han trekker videre fram at fakultetet har jobbet målrettet med oppbygging og nyrekruttering inn i forskningsaktive nisjer som er omfattet av fakultetets strategi.

– Vi har også fokus på evne til å publisere og formidle når vi rekrutterer, og på synliggjøring av god forskning og god publisering i forskjellig sammenhenger, sier han.

Topp fem totalt

Ser man på alle fakultetene ved samtlige universiteter uansett fagområde, er det bare fire fakultet i landet som er foran TN.

Fakulteter med UFF-poeng i 2017

  • Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (3,19 poeng)
  • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2,33 poeng)
  • Det medisinske fakultet, UiO (2,24 poeng)
  • Universitetsmuseet i Bergen, UiB (2,18 poeng)
  • Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, UiS (2,11 poeng)

IMBM på landstoppen

Alle instituttene ved TN økte i UFF-poeng i fjor, sammenlignet med året før. Det viser at det legges ned en solid forskningsinnsats på alle fakultetets fagområder, understreker dekan Øystein Lund Bø.

– Jeg er spesielt fornøyd med at publiseringene er spredt så godt på alle fagmiljø og at vi har så gode forskere finnes i flere fagmiljø. Det må sies å være en styrke for fakultetet, sier han.

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi hadde utrolige 4,18 UFF-poeng i 2017. Det er høyest av alle institutt ved samtlige universitet, hvis man ser bort fra enmanns-avdelingen Avdeling for publikumstjenester (ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet).

Mange enkeltstående forskere som hver har høy publisering er en av grunnene til de høye resultatet. På listen over de UiS-forskerne som produserte flest poeng i fjor finner vi professor R.M. Chandima Ratnayake på topp, og flere andre fra instituttet følger på plassene bak. 

Instituttleder Tor Henning Hemmingsen peker på flere faktorer som bidrar til mye forskning.
– Vi har et stimulerende miljø som påvirker hverandre, og en god holdning til publisering. I tillegg er våre ansatte aktive i å arrangere og delta på konferanser, sier han.

– Videre har vi generelt godt samhold i faggruppene, og gode internasjonale kontakter og mange internasjonalt ansatte, sier han.

Tekst: Karoline Reilstad