MENY

Billige Stavanger!

Velger du Stavanger som studentby kan du lett spare en tusenlapp eller to i måneden på bo- og kollektivutgifter, sammenlignet med de tre andre storbyene i Norge.

Det høres kanskje optimistisk ut å påstå at Stavanger er en rimelig by å bo i? Byen som er kjent for oljerikdom og høy levestandard – er det billig å bo her? Svaret er ja.

Sammenlignet med de tre største byene i Norge; Oslo, Trondheim og Bergen, kommer Stavanger best ut når det gjelder priser på leie av bolig og på kollektivtransport.

Privat utleiemarked – studentenes marked

I løpet av de siste årene har leiemarkedet endret seg i Stavanger, og det til fordel for studenter som gruppe. Fra å være et leiemarked styrt av bedrifter, består leiemarkedet i dag av flest private leietagere.

SSBs Leiemarkedundersøkelse (LMU) for 2017 undersøker gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvadratmeter i de største byene i Norge. Ifølge undersøkelsen er Stavanger klart billigst. For en to-romsleilighet i Oslo må du i gjennomsnitt betale 10 710 kr, i Stavanger er det 2550 kr billigere å bo, med en månedlig leie på 8160 kroner. Stavanger er også under gjennomsnittet på årlig leie per kvadratmeter.

Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm (kroner) for toroms utleiebolig. Utvalgte byer og hele landet. 2017

  Gjennomsnittlig månedlig leie Gjennomsnittlig årlig leie per kvm
Hele landet 8450 2120
Oslo og Bærum kommune 10710 2780
Bergen kommune 8530 2210
Trondheim kommune 8960 2310
Stavanger kommune 8160 1950
Kilde: SSBs Leiemarkedsundersøkelse 2017: https://www.ssb.no/lmu


I 2017 viser LMU en økning i leienivåene for landets 17 prissoner, med unntak av Stavanger. Stavanger har over lengre tid vært karakterisert med høye leienivåer, men har fra og med LMU 2016 vist fallende nivåer. Nedgangen i leienivået i Stavanger er størst for de mest typiske leieboliger: to-roms leiligheter på mellom 50 og 80 kvadratmeter.

Les mer: Prutet på leilighet midt i byen

Studentboliger i Stavanger – uendret leiepriser i tre år

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) tilbyr totalt 1402 studentboliger fordelt på 14 områder. Endringen i det private utleiemarkedet har ført til større tilgjengelighet også på disse. Det er ikke boligkø og utenom en periode ved semesterstart, kan du få deg en studentbolig på dagen.

– Vi har ikke økt utleieprisen på våre studentboliger siden august 2015, og vi vil heller ikke gjøre det for studieåret 2018–2019. Velger du å bo i en av våre studentboliger får du strøm, internett og nå også bruk av fellesvaskeri inkludert i prisen. Vi krever heller ikke depositum, det gjør at nye studenter ikke får store utlegg i forkant av studiene, forteller Øyvind Lorentzen, daglig leder i SiS bolig.

Ifølge Lorentzen har studenter i Stavanger større valgmuligheter i leiemarkedet nå enn tidligere.

– Det er studentenes marked. Som student i Stavanger har du stor valgfrihet når det gjelder beliggenhet, størrelse, standard og prisnivå. Du trenger ikke nøye deg med det du måtte få tilbud om. For få år siden var det utleiers marked, da sto studentene i boligkø og flere bodde usentralt og dyrt i boliger med dårlig standard.

Studentboligpriser i de fire største byene

UiS har undersøkt studentboligpriser hos studentsamskipnedene i de fire byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med utgangspunkt i:

  • 1-roms umøblerte leiligheter i størrelse fra 13–19 kvm
  •  Beliggende på/ved hovedcampus

Den rimeligste boenheten ut fra disse kriteriene er deretter valgt.

Leiepris på 1-roms studentleilighet med eget hybelkjøkken og bad. På/ved hovedcampus. Umøblert. Størrelse fra 12–19 kvm.

By Størrelse Område Pris        Inkludert Depositum Samlet leie studieår 
Stavanger, SiS 18 m2 På campus, Rennebergstien Kr 4700 Strøm, internett, vaskeri Nei Kr 47 000
Bergen, Sammen 17 m2 Ved campus, Sverresgt. 28 Kr 4745 + strøm Internett Kr 5000 Kr 47 450
Trondheim, SiT
12 m2

Ved campus
Gløshaugen, Berg

Kr 5025 Strøm, internett Kr 8000 Kr 50 250
Oslo, SiO 17 m2 Ved campus, Vestgrensa studentby Kr 5922 Strøm, internett Kr 10 000 Kr 59 220

 

Generelt er det store variasjoner i hva som inngår i leieprisen. 1-roms leiligheter på/ved campus er billigst i Stavanger med kr 4700 kroner, prisen inkluderer strøm, internett og vaskeri. Oslos 1-roms leilighet er 1222 kr dyrere i måneden. Bergen og Trondheim legger seg prismessig midt mellom Stavanger og Oslo. Bergenstudentene må betale strømutgifter utenom. 1-romsleiligheten i Trondheim er betydelig mindre i størrelse.

Les mer: Studentrabatt, takk!

Kollektivpriser

Studenter kjører gjerne kollektivtransport til og fra universitetet. Hvor store transportutgiftene blir per måned avhenger av hvilken by man velger å studere i. I Stavanger kan studenter bruke ungdomskortet, som er billigere enn studentkortet, til og med 22 år, i Bergen til og med 20 år, mens Oslo og Trondheim har til og med 19 år.

Kollektivtransport, studentkort

By Type kort Alder gyldig Pris      Samlet 1 studieår, 10 måneder
Stavanger, Kolombus

Studentpris 30-dagers billett, 1 sone

21-31 år kr 360 kr 3600
Oslo, Ruter Studentpris 30-dagers billett, 1 sone t.o.m.
30 år
kr 425 kr 4250
Trondheim, AtB Studentpris 30-dagers billett, 1 sone t.o.m.
34 år
kr 460 kr 4600
Bergen, Skyss Studentpris 30-dagers billett, 1 sone t.o.m.
32 år
kr 470 kr 4700

Kollektivtransport, ungdomskort

By Type kort Alder gyldig Pris

Samlet 1 studieår,

10 måneder

Stavanger, Kolombus Ungdomskort, 30 dager 15-22 år kr 299 kr 2990
Oslo, Ruter 30 dagers billett, 1-2 soner 16-19 år kr 354 kr 3540
Trondheim, AtB Ungdomskort, hele Trøndelag 16-19 år kr 460 kr 4600
Bergen, Skyss 30- dagers billett, 1-2 soner 16-20 år 365 kr 3650


For en 20-år gammel student i Stavanger koster det 299 kroner å kjøre buss og tog per måned, mens det for en 20-år gammel student i Trondheim koster 460 kroner.

Samlet bo- og transportutgifter for 20 år gammel student

Tar man utgangspunkt i at et studieår er 10 måneder, at studenten er 20 år og bor i en 1-roms studentbolig på/ved campus, blir utgiftene for bolig og kollektivtransport som følger:

Bo- og transportutgifter for student 20 år i løpet av ett studieår 

By

Boutgifter 1-roms på/ved campus
+ kollektivtransport for student 20 år

Utgifter samlet
Stavanger kr 47 000 + kr 2900 kr 49 900
Bergen kr 47 450 + strøm + kr 3650 kr 51 100 + strøm
Trondheim kr 50 250 + kr 4600 kr 54 850
Oslo kr 59 222 + 4250 kr 63 472


For et studieår er det 4950 kr billigere å være student i Stavanger enn Trondheim, minst 1200 kr billigere i Stavanger enn Bergen og 13 572 kroner billigere i Stavanger enn i Oslo.


Tekst/foto/video: siri.j.pedersen@uis.no

Kilder:

SSBs Leiemarkedsundersøkelse: https://www.ssb.no/lmu
Utleiemegleren: www.utleiemegleren.no/presse/prisstatistikk/Stavanger
Studentsamskipnaden i Stavanger, SiS: http://www.boligtorget.no/sis/Housing
Studentsamskipnaden i Oslo; SiO: https://www.sio.no/bolig/boligoversikt?profile=single
Studentsamskipnaden i Bergen, Sammen: https://www.sammen.no/no/bergen/bolig
Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT: https://hybel.sit.no/
Kolumbus: https://www.kolumbus.no/Billetter/-priser-og-produkter/
Ruter: https://ruter.no/kjop-billett/billetter-og-priser/30-dagersbillett/
Skyss: https://www.skyss.no/Billettar-og-prisar/Rabattar-og-andre-prisar/
AtB: https://www.atb.no/billetter/30-dagersbillett/