MENY

Bjergsted-studenter skal bo i "Paviljong"

Stavangerfirmaet Eder Biesel Arkitekter AS vant arkitektkonkurransen om studentboliger i Bjergsted med forslaget “Paviljong".

Medlem av juryen for konkurransen Grete Kvinnesland fra Stavanger kommune begrunnet avgjørelsen med at Eder Biesel Arkitekter AS sitt forslag best ivaretar hovedmålsetningene i konkurransen.

Derfor kåres forslaget ”Paviljong” til vinner av konkurransen.

Vinnerprosjektet består av tre bygg og rommer 72 hybler, 20 parleiligheter og seks familieleiligheter.

Miljøkvaliteter
En hovedmålssetning er å beholde parkens landskapskvaliteter, sikre en offentlig karakter og en god tilknytning til Bjergstedparken.

En annen er å skape et godt boligmiljø for studentene fra den enkelte boenhet til sosiale arenaer inne og ute. Bebyggelsen skal ha en klar arkitektonisk identitet og særlige miljøkvaliteter.

Studenboligene skal bygges på området der mellom Borgermester Middelthons gate og Rosenberggaten, der blant annet sykehjemmet i Bjergsted holdt til.

Kan stå klare i 2014
Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) skal bygge og leie ut boligene. Bjergstedprosjektet er med i SiS sin søknad om tilskudd for 2012 som ble sendt til Kunnskapsdepartementet tidligere denne uken.

- Vi håper selvfølgelig å få tilskudd til prosjektet i 2012, men det mest realistiske er 2013, sier daglig leder i SiS Bolig Øyvind Lorentzen.

SiS har prosjekter på Ullandhaug og i Sandnes som står øverst på prioriteringslisten i 2012. Med tilskudd i 2013 kan studentboligene i Bjergsted stå klar til semesterstart høsten 2014.