MENY

Bjørn Auestad fungerende instituttleder

Førsteamanuensis Bjørn Auestad, blir fungerende instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap fra 1. desember 2007.

Bjørn Auestad overtar inntil videre etter professor Simon G. Møller som i fremtiden skal konsentrere seg om oppstartingen av det internasjonale forskningssenteret CORE (Centre for Organelle Research).

Bjørn Auestad fungerer inntil styremøtet for UiS 20. desember gjør vedtak om videre midlertidig tilsetting i stillingen.