MENY

Blåser i lur med bravur

I samarbeid med Arkeologisk museum har Gaute Vikdal og Jens Christian Kloster sørget for at det har blitt laget kopier av 3000 år gamle bronselurer. Sammen med sitt ensemble turnerer de nå i Ryfylke.

Ensemblet øver i hagen på Arkeologisk museum. F.v.: Marcel Totolici, Jens Christian Kloster, Ivar Atle Fjordheim, Gaute Vikdal, Susanne B. Torgersen og Helga Jacobsen. Foto: Anders Strinnholm

Sju år og en halv million kroner. Fotografering, skanning, tegning, formskaping, støping og sammenføying. En sommerdag i juli kunne endelig Gaute Vikdal og Jens Christian Kloster holde bronselurene i nevene. Vikdal er basstrombonist i Stavanger Symfoniorkester og Vikdal lektor i trombone ved Universitetet i Tromsø.

– Å spille på luren føltes lett. Det var god klang. Munnstykket ligner på trombonens, sier Vikdal.
Fra 14. til 19. september turnerer Vikdal og Kloster med resten av sitt ensemble i Ryfylke.

I tillegg til de to består det av Helga Jacobsen (vokal), Susanne B. Torgersen (lur), Marcel Tolici (lur)og Ivar Atle Fjordheim (lur). Lisa Kendall danser. De besøker Rennesøy, Suldal, Sauda, Hjelmeland, Finnøy og Forsand.

Stort lurfunn
Lurene Vikdal og Kloster har fått laget kopier av er fra Brudevælte i Danmark, hvor det på slutten av 1700-tallet ble funnet seks lurer. Fordi Vikdal og Kloster er trombonister er det lettest for dem å spille på lurer med lange rør. Brudevælte-lurene som er stemt i C-dur er de lengste lurene Vikdal og Kloster kjenner til og derfor falt valget falt på disse.

De har fått produsert to bronselurer og har bestilt fire til, til resten av sitt ensemble. Å produsere de to lurene har kostet rundt 500 000 kroner. Vikdal og Kloster har jobbet med prosjektet på idealistisk basis siden 2006 og fått penger fra forskjellige fond og legater. Arkeologisk museum, UiS har forvaltet midlene og stått for utbetaling.

Når prosjektet fikk støtte fra kulturbyfondet til Stavanger kommune, ble det satt som forutsetning at en offentlig institusjon skulle eie lurene. Arkeologisk museum, UiS er formelle eiere.

Avbildet i helleristninger
Bronselurer har fått mye oppmerksomhet fra forskningshold.

– I helleristninger ser vi at folk står i prosesjoner av båter og blåser i lurene. Vi tror bronselurer har blitt brukt i rituelle seremonier. Det kan for eksempel ha vært i forbindelse med gravferder eller fødsler, store hendelser i menneskers liv, sier Gitte Kjeldsen, amanuensis ved Arkeologisk museum, UiS.


Turnéen Klang av oldtid
Lørdag 14.9 kl. 15.00 Prestevågskogen, Vikevåg, Rennesøy
Søndag 15.9 kl. 19.00 Amfiet, Suldal kulturhus
Mandag 16.9 kl. 19.00 Musikkpaviljongen, Sauda
Tirsdag 17.9 kl. 19.30 Eventyrskogen i Årdal, Hjelmeland
Onsdag 18.9 kl. 19.30 Erås museum, Fogn, Finnøy
Torsdag 19.9 kl. 20.00 Landa park, Forsand
 

Gaute Vikdal spiller sammen med Susanne B. Torgersen.

– Et amerikansk standardmunnstykke på en trombone er en tro kopi av munnstykket på en bronselur. De hadde utrolig godt munnstykke for 3000 år siden, sier Gaute Vikdal. På bildet spiller han sammen med Susanne B. Torgersen. Foto: Ivar Atle Fjordheim