MENY

Bli en rettsviter ved UiS

15 opptaksplasser i rettsvitenskap står klare fra høsten 2011. Studenter som tar bachelor i rettsvitenskap ved UiS vil kunne spesialisere seg innenfor næringslivsjuss eller offentlig forvaltning. Studiet er nå åpent for søking.

Det nye studiet i rettsvitenskap vil gi solid kompetanse i juridisk metode og de vesentlige juridiske basisfagene.

UiS vil samtidig tilby to ulike faglige profiler, næringslivsjuss og offentlig forvaltning. Sistnevnte retning vil ha sin hovedvekt på helse- og sosialrett.

Stor etterspørsel
- Både i det private og det offentlige trengs det stadig mer juridiske kompetanse. Vi merker for eksempel at etterspørselen etter næringslivsjus er stor, sier Benn Folkvord, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiS og fagansvarlig for det nye tilbudet.

- Våre fagmiljø har allerede tette bånd til næringslivet i regionen, noe vi har valgt å dra nytte av i den nye bachelorgraden, sier Folkvord, som gleder seg til å gå i gang med det nye studietilbudet.

Også rådgiver ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet, Jørn Varhaug, som har jobbet med utredningen til det nye studiet, mener det er behov for et slikt tilbud både lokalt og nasjonalt.

- Flere og flere vil etterspørre juridisk kompetanse. Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort. Dette er en god mulighet for UiS til å svare på et behov i samfunnet, sier Varhaug.

Økt rettssikkerhet
Mens Benn Folkvord får hovedansvaret for retningen kalt næringslivsjus, er det førsteamanuensis Alice Kjellevold ved institutt for helsefag som får ansvaret for den andre retningen - offentlig forvaltning med vekt på helse- og sosialrett.

- Vi legger særlig vekt på helse- og sosialrett fordi endringsprosesser innen velferdssektoren, som Samhandlingsreformen, barnevernsreformen og NAV-reformen, vil kreve økt juridisk kompetanse for å ivareta enkeltmenneskers rettssikkerhet. Dette er også noe departementet vil det skal satses på, sier Varhaug.

Det var i desember 2010 at UiS og Universitetet i Agder fikk tildelt til sammen 30 fullfinansierte studieplasser i rettsvitenskap av Kunnskapsdepartementet. Dette var studieplasser der det er et særlig behov for flere kandidater nasjonalt.

Ifølge departementet opplever både offentlig og privat sektor nå økt behov for juridisk kompetanse. Lover og regelverk blir mer komplekse samtidig som økt globalisering og internasjonalisering stiller nye krav til arbeidsgivere.

Samarbeid i sør og nord
Det nye studiet ved UiS blir et samarbeid mellom UiS, UiA og Universitetet i Bergen. Det jobbes nå for at studenter med denne bachelorgraden fra UiS skal kunne gå videre på master i rettsvitenskap ved UiB. På sikt ser man også på muligheten for at UiS kan få en femårig master i rettsvitenskap.

Fra høsten 2011 tilbyr Universitetet i Stavanger også en bachelorutdanning i statsvitenskap. Med bachelorgraden i rettsvitenskap utvider UiS dermed sitt studietilbud med to klassiske universitetsfag. 

Siden det nye studietilbudet i rettsvitenskap tilbys allerede fra høsten vil opptaket gjøres lokalt.

Les også: UiS får bachelor i statsvitenskap 
Les mer om studiet og hvordan du søker