MENY

- Bli lærer!

- Som lærer får du mange yrker i ett, mener UiS-student Bård O. Håland. UiS tilbyr en rekke lærerutdanninger for deg som har lyst på spennende utfordringer i skolen.

Gode lærere er uunnværlige i et kunnskapssamfunn som Norge. Lærerutdanninger skal dekke behovet samfunnet har for kvalifiserte lærere i alle fag, fagområder og på alle nivå. Det er dessuten gode jobbmuligheter for de som velger en karriere i skolen.

Mark Ronald Birkeland er student ved Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn ved UiS. Han gleder seg til å jobbe med elever i barneskolen etter studiene.

- Det å bli lærer er noe jeg alltid har hatt lyst til. Jeg har også lærere i familien som har inspirert meg til å velge yrket, forteller Birkeland.

- Mer enn å undervise
Etter snart ett år som student ser han tydelig at læreryrket ikke bare handler om undervisning, men også om å være en rollemodell.

- Som lærer må du ha evnen til å være et forbilde, men det handler også om å sette grenser, sier han.

Bård O. Håland valgte Grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn ved UiS etter å ha jobbet innen bank, finans og forsikring. Han hadde lenge gått med en lærer i magen.

- Så langt trives jeg godt på studiet. Det har svart til forventningene og jeg trives godt i studiehverdagen, selv om det å være student selvsagt krever en innsats, sier Håland.

Prøver ut kunnskap i praksis
Som student  ved en av grunnskolelærerutdanningene vil du ha praksisperioder i skolen i alle de fire studieårene. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer, med veiledning og støtte fra praksislærere på skolen og faglærere på UiS. Som grunnskolelærerstudent ved UiS vil du komme ut i praksis i skoler som har et tett og godt samarbeid med universitetet.

Birkeland har hatt praksis på en barneskole.

- Jeg fikk bekreftet at skolen er en spennende arbeidsplass og jeg fikk inntrykk av at hver dag er forskjellig. Men det er også en utfordrende jobb som krever oppfølging og planlegging. Grensesetting er også viktig når man står foran klassen, men det fikser du med god klasseledelse, sier han.

Håland følger opp.

- Jeg har hatt praksis på mellomtrinnet, i syvende klasse. Responsen fra elevene var god. Det handler ikke bare om fag, men også om sosialisering. Som lærer må du ha evnen til å se den enkelte elev. Det er lærerne med den egenskapen jeg selv husker best fra skoletiden, forteller han.

Utveksling i utlandet
Håland har også fått en smakebit på hvordan det er å være student i et annet land. Gjennom International Week var han i vår på utveksling i Nederland.

- Det var en spennende og lærerik uke, der jeg blant annet fikk undervise en åttende klasse i engelsk. Alle bør komme seg på utveksling til utlandet i løpet av studietiden. Du får et nytt syn på studier, mener han.

- Læreryrket er summen av andre jobber: Ledelse, fagligher og entusiasme. Hvis du har det i deg og er trygg på deg selv, så bli lærer, oppfordrer Håland.

Les mer om lærerutdanningene ved UiS

Har du det i deg? - se filmen fra fremtiden - om deg selv som lærer


- Læreryrket er attraktivt (GNIST-undersøkelse)