MENY

Bli med på seremoni for rektorskifte

Onsdag 19. juni inviterer UiS til rektorseremoni for å markere at rektor Marit Boyesen går av og professor Klaus Mohn tiltrer.

Bli med på seremoni for rektorskifte

Rektorseremonien i Tjodhallen onsdag 19. juni vil by på høytidelig prosesjon, taler fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, ordfører Christine Sagen Helgø, StOr-leder Cathrine Sønvisen, prorektor Dag Husebø, avtroppende rektor Marit Boyesen og påtroppende rektor Klaus Mohn.

Artisten Britt Synnøve Johansen er konferansier, og hun byr selvfølgelig på musikalske innslag. Også ansatte viser frem sine musikalske talenter.

Høydepunktet blir overrekkelsen av rektorkjedet fra Marit Boyesen til Klaus Mohn.

Arrangementet, som er åpent for alle, starter kl. 13 og blir avsluttet med lett bevertning i foajeen i Kjølv Egelands hus. Les mer, og meld dere på arrangementet her.

Rektor i åtte år

Marit Boyesen har vært rektor ved UiS i åtte år. I 2011 vant hun rektorvalget sammen med professor Tor Hemmingen i stillingen som prorektor. Fire år senere ble hun gjenvalgt, da med Dag Husebø som prorektor.

Boyesen er utdannet som cand.polit. i sosiologi og har lærerutdanning. I 1997 tok hun doktorgraden (dr.polit.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, med avhandlingen Den truende tryggheten. Barneulykker, foreldres forebygging og risikoopplevelse. Fra 2004 var hun dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, og fra 2011 rektor ved universitetet.

I perioden 2003-2007 satt hun i hovedstyret for Norges forskningsråd (fast møtende fra 2005), og har dessuten hatt en rekke verv innen forskning og høyere utdanning. Det siste året av rektorperioden var hun også visepresident i ECIU.

Ansatt rektor

Etter at styringsordningen på UiS ble endret fra valgt til ansatt rektor, vedtok et enstemmig styre i desember 2018 å tilby rektorstillingen til Klaus Mohn.

Mohn er i dag professor i petroleumsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Han er utdannet samfunnsøkonom, og har sin doktorgrad fra Universitetet i Stavanger. Han har også utdannelse i engelsk og historie.