MENY

Blir førsteamanuensis II ved HiO

Førsteamanuensis Elaine Munthe ved Universitetet i Stavanger har takket ja til en II-er stilling ved Høgskolen i Oslo.

Munthe blir førsteamanuensis II ved Senter for profesjonsstudier, som forsker på nettopp profesjoner. Hun vil bidra med kunnskap om lærerprofesjonen.

- Senteret bygger opp en database med kunnskap om studenter fra de begynner på et profesjonsstudie og til de er ute i yrkeslivet. Universitet i Stavanger tar del i undersøkelsene som databasen bygger på, forklarer Munthe.

Elaine Munthe er ansatt ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved UiS. Hun forsker på læreres arbeid og yrkesutøvelse, veileder PhD-studenter og bidrar med veiledning på et førstelektorprogram.

Hun er medlem av programstyret for forskningsprogrammet "Praksisrettet FoU i grunnopplæring og lærerutdanning" ved Norges forskningsråd og er aktiv innenfor flere internasjonale forskerorganisasjoner.

Munthe er også temaleder for området "Skole og læring" ved UiS. I vår vil hun også ha et forskerkurs om bruk av visuelt materiale i forskning.