MENY

Blir førsteamanuensis II ved UiB

Førsteamanuensis Bjørg Karlsen ved Universitetet i Stavanger har begynt i en II-er stilling i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen.

I Bergen vil Karlsen være tilknyttet Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for sykepleievitenskap. Der vil hun være involvert i doktorgradsseminarer og delta i en forskningsgruppe innenfor helse, omsorg og intervensjoner,

- Stillingen har til hensikt å bygge opp et bredt samarbeid mellom UiS og UiB, samt bygge opp en felles forskningsarena, sier Bjørg Karlsen.

Til daglig er Karlsen å finne på Institutt for helsefag ved UiS. Hun leder et forskningsprosjekt om adekvat mestring for vokse med type 2 diabetes. Karlsen er også ansvarlig for to delemner i mastergraden i helse- og sosialfag ved UiS.